ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า:ความฝันเก่าหรือความหวังใหม่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า:ความฝันเก่าหรือความหวังใหม่
นักวิจัย : สุมนา อยู่โพธิ์
คำค้น : การค้าไทย ลาว
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 14, 56 (ต.ค.-ธ.ค. 2533) 41-44 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1669
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมนา อยู่โพธิ์ . (2533). การเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า:ความฝันเก่าหรือความหวังใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุมนา อยู่โพธิ์ . 2533. "การเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า:ความฝันเก่าหรือความหวังใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุมนา อยู่โพธิ์ . "การเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า:ความฝันเก่าหรือความหวังใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2533. Print.
สุมนา อยู่โพธิ์ . การเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า:ความฝันเก่าหรือความหวังใหม่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2533.