ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ , Organizational Change
นักวิจัย : ผุสดี รุมาคม
คำค้น : การพัฒนาองค์การ , การจัดการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 14, 54 (เม.ย.-มิ.ย. 2533) 51-60 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1656
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผุสดี รุมาคม . (2533). ความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ผุสดี รุมาคม . 2533. "ความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ผุสดี รุมาคม . "ความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2533. Print.
ผุสดี รุมาคม . ความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2533.