ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมอัตราการประวิงเวลาต่ำสำหรับมาตรฐานการลงรหัสสัญญาณวีดิทัศน์ขั้นสูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมอัตราการประวิงเวลาต่ำสำหรับมาตรฐานการลงรหัสสัญญาณวีดิทัศน์ขั้นสูง
นักวิจัย : พรเทพ นวกิจกนก
คำค้น : การเข้ารหัสสัญญาณวิดีโอ , วีดิทัศน์ , การบีบอัดภาพ , ดิจิตอลวิดีโอ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี อร่ามวิทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741743386 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1457
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

มาตรฐานการลงรหัสสัญญาณวีดิทัศน์ขั้นสูง มีนัยสำคัญว่า มีประสิทธิภาพการบีบอัดสัญญาณวีดิทัศน์ดีกว่ามาตรฐานอื่นๆก่อนหน้าอย่างน้อย 2 เท่า ส่วนประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในการลงรหัส คือ การควบคุมอัตรา ซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นในการจัดสรรบิตที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเฟรม และปรับอัตราบิตที่ผันแปรให้มีอัตราบิตที่ราบเรียบ ในวิทยานิพนธ์นี้ ได้ศึกษาถึงผลกระทบของการควบคุมอัตราสำหรับการลงรหัสสัญญาณวีดิทัศน์ขั้นสูงเมื่อจำกัดการประวิงเวลาต่ำ พบว่าค่าคุณภาพสัญญาณวีดิทัศน์ลดลงและมีจำนวนเฟรมกระโดดมาก จึงนำเสนอการปรับปรุงการควบคุมอัตราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรบิตและการตรวจสอบจำนวนบิตสะสมในบัฟเฟอร์ โดยการปรับตัวค่าถ่วงน้ำหนักบิตเป้าหมายและการเงื่อนไขสำหรับการกำหนดค่าควอนไทซ์พารามิเตอร์ ผลการทดสอบพบว่า วิธีที่นำเสนอไม่มีเฟรมกระโดด และเพิ่มค่าคุณภาพสัญญาณวีดิทัศน์ประมาณ 0.3 ถึง 1.19 dB เมื่อเทียบกับการควบคุมอัตราสำหรับมาตรฐานการลงรหัสสัญญาณวีดิทัศน์ขั้นสูง

บรรณานุกรม :
พรเทพ นวกิจกนก . (2546). การควบคุมอัตราการประวิงเวลาต่ำสำหรับมาตรฐานการลงรหัสสัญญาณวีดิทัศน์ขั้นสูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรเทพ นวกิจกนก . 2546. "การควบคุมอัตราการประวิงเวลาต่ำสำหรับมาตรฐานการลงรหัสสัญญาณวีดิทัศน์ขั้นสูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรเทพ นวกิจกนก . "การควบคุมอัตราการประวิงเวลาต่ำสำหรับมาตรฐานการลงรหัสสัญญาณวีดิทัศน์ขั้นสูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
พรเทพ นวกิจกนก . การควบคุมอัตราการประวิงเวลาต่ำสำหรับมาตรฐานการลงรหัสสัญญาณวีดิทัศน์ขั้นสูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.