ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงคุณภาพแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ แบบกระตุ้นตัวเองด้วยวงจรกรองแอกทีฟ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงคุณภาพแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ แบบกระตุ้นตัวเองด้วยวงจรกรองแอกทีฟ
นักวิจัย : ประจวบ เอี่ยมสำอาง, 2518-
คำค้น : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741735596 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1440
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกมีความเหมาะสมกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสสำหรับการประยุกต์ใช้กับแหล่งพลังงานทุติยภูมิเนื่องจากมีราคาถูก มีความคงทน ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก เครื่องจักรกลเหนี่ยวนำสามารถนำมาใช้งานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นตัวเองได้โดยการต่อชุดตัวเก็บประจุค่าเหมาะสมคร่อมที่ขั้วต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอาศัยสภาวะแม่เหล็กตกค้างในแกนเหล็กโรเตอร์เหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้า โดยแรงดันที่ขั้วต่อในสภาวะอยู่ตัวจะมีค่าขึ้นอยู่กับความเร็วโรเตอร์ โหลดและค่าตัวเก็บประจุ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเราจะพบว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันเมื่อใช้กับโหลดที่มีค่าความเหนี่ยวนำ รวมทั้งเกิดความเพี้ยนของรูปคลื่นแรงดันเมื่อใช้กับโหลดไม่เชิงเส้นหรือโหลดไม่สมดุล เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำเสนอการปรับปรุงคุณภาพแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นตัวเองโดยใช้วงจรกรองแอกทีฟต่อขนานกับตัวเก็บประจุ วงจรกรองแอกทีฟจะตรวจจับและชดเชยกระแสฮาร์มอนิก กำลังงานรีแอกทีฟและโหลดไม่สมดุลเพื่อควบคุมให้แรงดันออกมีขนาดคงที่ มีความสมดุลและปราศจากฮาร์มอนิก ผลการทดสอบระบบแสดงให้เห็นถึงคุณภาพแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ดีขึ้นเมื่อมีการชดเชยโดยวงจรกรองแอกทีฟ

บรรณานุกรม :
ประจวบ เอี่ยมสำอาง, 2518- . (2546). การปรับปรุงคุณภาพแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ แบบกระตุ้นตัวเองด้วยวงจรกรองแอกทีฟ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประจวบ เอี่ยมสำอาง, 2518- . 2546. "การปรับปรุงคุณภาพแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ แบบกระตุ้นตัวเองด้วยวงจรกรองแอกทีฟ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประจวบ เอี่ยมสำอาง, 2518- . "การปรับปรุงคุณภาพแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ แบบกระตุ้นตัวเองด้วยวงจรกรองแอกทีฟ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ประจวบ เอี่ยมสำอาง, 2518- . การปรับปรุงคุณภาพแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ แบบกระตุ้นตัวเองด้วยวงจรกรองแอกทีฟ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.