ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวควบคุมโมเดลพรีดิคทีฟแบบง่ายบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบเฉลี่ย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวควบคุมโมเดลพรีดิคทีฟแบบง่ายบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบเฉลี่ย
นักวิจัย : อธิป ถายานุวัตร, 2521-
คำค้น : การควบคุมทำนายแบบจำลอง , ไมโครคอมพิวเตอร์ , ของไหล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มนตรี วงศ์ศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741723903 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1406
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นมาก สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการควบคุมในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการควบคุมที่จำเป็นต้องใช้ความสามารถในการทำงานของตัวไมโครโปรเซสเซอร์สูงอย่างตัวควบคุมแบบโมเดลพรีดิคทีฟ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้าไปแทนที่ระบบควบคุมแบบดั้งเดิมหรือตัวควบคุมแบบพีไอดี เนื่องด้วยประสิทธิภาพการควบคุมที่ดีกว่า ทำให้สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการได้ ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสร้างชุดทดลองและตัวควบคุมแบบโมเดลพรีดิคทีฟสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบเฉลี่ยซึ่งมักใช้เป็นถังพักที่เชื่อมระหว่างหน่วยปฏิบัติการเพื่อวัตถุประสงค์ทำให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยได้ทำการทดสอบกับตัวรบกวนของระบบขนาด 50%, 75%และ 100% ของอัตราการไหลขาเข้า และทำการควบคุมด้วยวิธีการปรับค่าพารามิเตอร์ตามปกติ และการกำหนดวิถีรูปกรวย อีกทั้งทำการทดสอบความทนทานของตัวควบคุมโดยเปลี่ยนช่วงการควบคุมให้แตกต่างจากจุดที่ทำการหาแบบจำลอง ซึ่งสรุปได้ว่าการควบคุมของตัวควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟสามารถทำงานได้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการเป็นอย่างดี และทำการเปรียบเทียบกับตัวควบคุมแบบพีและพีไอ

บรรณานุกรม :
อธิป ถายานุวัตร, 2521- . (2545). ตัวควบคุมโมเดลพรีดิคทีฟแบบง่ายบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบเฉลี่ย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อธิป ถายานุวัตร, 2521- . 2545. "ตัวควบคุมโมเดลพรีดิคทีฟแบบง่ายบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบเฉลี่ย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อธิป ถายานุวัตร, 2521- . "ตัวควบคุมโมเดลพรีดิคทีฟแบบง่ายบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบเฉลี่ย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อธิป ถายานุวัตร, 2521- . ตัวควบคุมโมเดลพรีดิคทีฟแบบง่ายบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบเฉลี่ย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.