ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีวประวัติและผลงานเพลงของสุรพล สมบัติเจริญ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีวประวัติและผลงานเพลงของสุรพล สมบัติเจริญ
นักวิจัย : สหะชัย วิวัฒนปฐพี
คำค้น : เพลงลูกทุ่ง , LOOKTHOONG SONG
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43922
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวประวัติและผลงานเพลงของสุรพล สมบัติเจริญ ที่เป็นทั้งนักประพันธ์เพลง นักร้องและครูเพลง ในปี พ.ศ.2473-2511 โดยทำการศึกษาใน เชิงดนตรีวิทยา ประเด็นที่เกี่ยวกับการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลง โดยศึกษาจากบทเพลง ที่ค้นมาได้จำนวน 165 เพลง เป็นบทเพลงที่สุรพล สมบัติเจริญประพันธ์เองทั้งเนื้อร้องและ ทำนอง ผลการวิจัยนี้พบว่าสุรพล สมบัติเจริญ เป็นศิลปินเพลงที่มีความสามารถรอบตัวทั้งในด้าน การประพันธ์บทร้องและทำนองเพลง เป็นนักเรียน เป็นหัวหน้าวงดนตรีและยังเป็นครูเพลง ที่แต่งเพลงที่มีคุณภาพให้ศิษย์ได้ขับร้องจนมีชื่อเสียงจนเป็นเป็นที่ยอมรับในวงการเพลง ลูกทุ่ง ในขณะที่ตัวเองก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาเพลงลูกทุ่ง และเป็นปูชนียบุคคลของ วงการเพลงลูกทุ่ง ในจำนวนเพลงที่สุรพล สมบัติเจริญ แต่งขึ้นเอง 165 เพลง เป็นเพลงที่ใช้ทำองใหม่ ทั้งหมดมี 81.81% และเป็นเพลงรำวง มากถึง 50.91% สุรพลได้ใช้ทำนองจากเพลงไทยเดิม และเพลงพื้นบ้านในเพลงที่เขาแต่งปรากฎมีน้อยมาก คือประมาณ 6.7% เท่านั้น สำหรับบทร้องที่สุรพลแต่ง มีลักษณะของบทร้องที่เกี่ยวกับชมโฉม เกี้ยวสาว มีมากที่สุด จำนวน 32.71% รองลงมาตามลำดับด้วยลักษณะการบรรยายชีวิตชาวบ้าน 21.56% และการ สะท้อนภาพสังคม เหตุการณ์ต่างๆ 14.49% แม้ว่าสุรพลจะเสียชีวิตไปนานแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 แต่ผลงานเพลงของเขาก็ยังปรากฎมีผู้นิยมนำมาขับร้องต่อมา รวมทั้งได้รับโอกาสคัดเลือก ยกย่องให้เป็นเพลงลูกทุ่งดีเด่นยอดนิยมในระดับชาติหลายครั้ง มีจำนวนเพลงไม่น้อยกว่า 10 เพลง

บรรณานุกรม :
สหะชัย วิวัฒนปฐพี . (2542). ชีวประวัติและผลงานเพลงของสุรพล สมบัติเจริญ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สหะชัย วิวัฒนปฐพี . 2542. "ชีวประวัติและผลงานเพลงของสุรพล สมบัติเจริญ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สหะชัย วิวัฒนปฐพี . "ชีวประวัติและผลงานเพลงของสุรพล สมบัติเจริญ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
สหะชัย วิวัฒนปฐพี . ชีวประวัติและผลงานเพลงของสุรพล สมบัติเจริญ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.