ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมเพื่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงรัตนโกสินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมเพื่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงรัตนโกสินทร์
นักวิจัย : มุทิตา ปิ่นสุนทร
คำค้น : ทางจักรยาน , การท่องเที่ยว , กรุงรัตนโกสินทร์ , BIKE LANE , TRAVELLING , RATTANAKOSIN CITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43668
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กรุงรัตนโกสินทร์ จุดเริ่มต้นของกรุงเทพมหานครอันมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างด้วยความต้องการที่ให้มีความสวย สง่างามเทียบเท่ากรุงศรีอยุธยา โดยอาศัย ช่างจากกรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรมไทยอันมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ตกทอดจากบรรพบุรุษไทย ที่แสดงออกถึงความเป็นไทยและเป็นพุทธศาสนิกชน ทำให้ กรุงรัตนโกสินทร์เป็นแหล่งรวมของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามและเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเที่ยวชม แต่การท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่มีความ เหมาะสมโดยเฉพาะรถบัสขนาดใหญ่ที่พานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ที่จะเป็นอันตรายต่อโบราณสถานและยังทำให้ปัญหาการจราจรและปัญหามลพิษทางอากาศใน พื้นที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังเป็นศูนย์รวมความเจริญของ ประเทศ กรุงเทพมหานครจึงมีการรวมตัวของคนอย่างหนาแน่น รวมทั้งการสัญจรของคนยัง เป็นการสัญจรส่วนบุคคล มิได้เป็นการสัญจรแบบมวลชน ปัญหาด้านการจราจรจึงเกิดขึ้นและ ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ ตามมา งานวิจัยนี้จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ โดยการท่องเที่ยว ด้วยจักรยานจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบการเดินทางและการท่องเที่ยวให้ปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบรรเทาลง แต่การจะรณรงค์ให้ใช้จักรยานในพื้นที่ได้นั้นจะต้องมีระบบ สาธารณูปโภคต่างๆ รองรับอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน การใช้ จักรยานจึงจะเป็นผลสำเร็จ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาเส้นทางที่มีความเหมาะสมในการกำหนดเป็น เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอก โดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการช่วยวิจัย โดย พิจารณาปัจจัยหลักที่จะกำหนดเป็นทางจักรยานคือ ปัจจัยหลักเกี่ยวกับถนน และปัจจัยหลักเกี่ยวกับ ทางเท้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างเป็นทางจักรยาน ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการ ขี่จักรยานในพื้นที่ให้คะแนนปัจจัยทั้งสิ้น 11 คน นำมาพิจารณาโดยใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล ร่วมกับการสำรวจในพื้นที่จริง ได้เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวกรุงรัตนโกสินทร์มีระยะทาง ในการเดินทางทั้งสิ้นประมาณ 13.5 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทาง โบราณสถานและวัฒนธรรม ย่านหรือชุมชน รวมทั้งร้านค้าที่น่าสนใจและมีชื่อเสียงที่กระจายอยู่ทั่วไป ในพื้นที่ได้ มีการนำเสนอจุดบริการที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน เช่น การบริการเช่าและซ่อม จักรยาน การปฐมพยาบาล การบริการแผนที่เส้นทางจักรยาน เป็นต้น ซึ่งถ้าการวางแผน เส้นทางจักรยานนี้ถูกนำไปใช้จริง สิ่งนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่จะช่วยบรรเทาปัญหา ด้านการจราจร และปัญหามลพิษต่างๆ ในพื้นที่และยังกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ เส้นทางจักรยานให้ร่มเย็น สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกกำลังกาย และยัง สามารถนำไปสู่การใช้เครือข่ายเส้นทางจักรยานเพื่อการเดินทาง ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพ สิ่งแวดล้อมโดยรวมของกรุงรัตนโกสินทร์และกรุงเทพมหานครดีขึ้น

บรรณานุกรม :
มุทิตา ปิ่นสุนทร . (2542). การวางแผนเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมเพื่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงรัตนโกสินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มุทิตา ปิ่นสุนทร . 2542. "การวางแผนเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมเพื่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงรัตนโกสินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มุทิตา ปิ่นสุนทร . "การวางแผนเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมเพื่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงรัตนโกสินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
มุทิตา ปิ่นสุนทร . การวางแผนเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมเพื่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.