ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาเชื้อเอ็ช ไอ วี 1 สับทัยป์ อี ใน น้ำอสุจิ และสารหลั่งช่องคลอด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาเชื้อเอ็ช ไอ วี 1 สับทัยป์ อี ใน น้ำอสุจิ และสารหลั่งช่องคลอด
นักวิจัย : ปิยนท วิรัชศิลป์
คำค้น : เชื้อ เอช ไอ วี 1 สับทัยป์ อี , น้ำอสุจิ , สารหลั่งช่องคลอด , การตรวจพบ , การวัดปริมาณ , HIV-1 SUBTYPE E , SEMEN , CERVICO-VAGINAL FLUID , QUANTIFICATION , VIRAL SHEDDING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42932
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อเอ็ช ไอ วี 1 สับทัยป์ E ระบาดด้วยวิธีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่า สับทัยป์ B ดังนั้นเชื้อเอ็ช ไอ วี สับทัยป์ E น่าจะมีความสามารถในการแพร่กระจายทาง เพศสัมพันธ์ได้ดีกว่า ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเชื้อสัปทัยป์ อี มีความจำเพาะต่อเซลล์เยื่อบุ ของระบบสืบพันธุ์มากกว่า หรือเชื้อถูกพบได้บ่อยกว่า ในปริมาณมากกว่าในสารหลั่งของ ระบบสืบพันธุ์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของเหตุผลประการหลัง จึงทำการตรวจหา และ วัดปริมาณเชื้อเอ็ช ไอ วี สับทัยป์ E ในคู่สามีภรรยาที่ติดเชื้อ และอยู่ในระยะไม่มี อาการ 30 คู่ จากการศึกษาสามารถตรวจพบ DNA ของเชื้อเอ็ช ไอ วี โดยวิธีปฏิกิริยา ลูกโซ่โพลีเมเรส ในน้ำอสุจิ และสารหลั่งจากช่องคลอด ร้อยละ 66.67% และตรวจพบ RNA ของเชื้อเอ็ช ไอ วี ได้ 70.00% ในเลือดสามี และ 30.00% ในเลือดภรรยา ตรวจพบ RNA ในน้ำอสุจิได้ 79.31% และสารหลั่งช่องคลอดได้ 39.29% ได้ใช้วิธี dot blot hybridization ร่วมกับวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมเรส ในการวัดปริมาณเชื้อ ในเลือดของสามีมีปริมาณ DNA อยู่ 29 copies ต่อ 2.5x10(5) เซลล์ ในเลือดภรรยามี 23 copies ต่อ 2.5x10(5) เซลล์ เมื่อวัดปริมาณ DNA ในน้ำอสุจิพบ 17 copies ต่อ 2.5x10(5) เซลล์ แต่ในสารหลั่งช่องคลอดมีปริมาณ DNA น้อยกว่า 5 copies ต่อ 2.5x10(5) เซลล์ เมื่อวัดปริมาณ RNA ด้วยวิธีเดียวกัน พบว่า มีปริมาณ RNA ในเลือดสามี 1x10(8) copies/ml และ 1x10(7.8) copies/ml ในเลือดภรรยา พบ RNA ในน้ำอสุจิและสารหลั่งช่องคลอดเท่ากับ 1x10(7.6) copies/ml เมื่อใช้ ROCHE AMPLICOR HIV-1 MONITOR Test ซึ่งเป็นชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับ วัดปริมาณ RNA ของเชื้อ เอ็ช ไอ วี พบว่าในเลือดสามีมีปริมาณ RNA อยู่ 1x10(4.5) copies/ml และในเลือดภรรยามี 1x10(3.8) copies/ml มีปริมาณ RNA ในน้ำอสุจิ อยู่ 1x10(3.8) copies/ml และ 1x10(3.4) copies/ml ในสารหลั่งช่องคลอด นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณ DNA ของเชื้อ เอ็ช ไอ วี ทั้งในเลือด และสารหลั่งของ ระบบสืบพันธุ์แปรผกผันกับปริมาณเซลล์ CD4 ขณะที่ปริมาณ RNA ของเชื้อ เอ็ช ไอ วี ในเลือดเท่านั้นที่สอดคล้องกับปริมาณเซลล์ CD4 จากการศึกษาพบว่าสามารถพบ DNA ของเชื้อ เอ็ช ไอ วี ได้บ่อยในสารหลั่ง ช่องคลอด นอกจากนี้ปริมาณ RNA ของเชื้อ เอ็ช ไอ วี ในน้ำอสุจิยังมีปริมาณมากกว่า ในสารหลั่งจากช่องคลอด ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ของเชื้อเอ็ช ไอ วี สับทัยป์ E ระบาดได้รวดเร็วทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
ปิยนท วิรัชศิลป์ . (2541). การตรวจหาเชื้อเอ็ช ไอ วี 1 สับทัยป์ อี ใน น้ำอสุจิ และสารหลั่งช่องคลอด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยนท วิรัชศิลป์ . 2541. "การตรวจหาเชื้อเอ็ช ไอ วี 1 สับทัยป์ อี ใน น้ำอสุจิ และสารหลั่งช่องคลอด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยนท วิรัชศิลป์ . "การตรวจหาเชื้อเอ็ช ไอ วี 1 สับทัยป์ อี ใน น้ำอสุจิ และสารหลั่งช่องคลอด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ปิยนท วิรัชศิลป์ . การตรวจหาเชื้อเอ็ช ไอ วี 1 สับทัยป์ อี ใน น้ำอสุจิ และสารหลั่งช่องคลอด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.