ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ ทรานส์อะมิเนสที่มีต่อ สเตริโอสเปซิฟิค ต่อการสังเคราะห์ ดี-ฟินิลกลัยซีน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ ทรานส์อะมิเนสที่มีต่อ สเตริโอสเปซิฟิค ต่อการสังเคราะห์ ดี-ฟินิลกลัยซีน
นักวิจัย : สุเทพ ไวยครุฑธา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แบคทีเรีย Pseudomonas stutzeri ST-201 แยกได้จากดินในประเทศไทย ในการตรวจหาจุลินทรีย์ซึ่ง มีเอนไซม์ที่สามารถนำมาใช้สังเคราะห์ D-phenylglycine เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี D-phenylglycine เป็นแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนเท่านั้น แบคทีเรียนี้สร้าง เอนไซม์ D-phenylglycine aminotransferase (D-PhgAT) สามารถเปลี่ยน D-phenylglycine เป็น benzoylformate ซึ่งถูกสลายต่อไปโดยเอนไซม์อื่น ๆ ให้เป็น common metabolites เพื่อการเจริญของแบคทีเรีย เอนไซม์ D-PhgAT ในเซลล์ โฮโมจีเนทของ Pseudomonas stutzeri ST-201 ที่ถูกเพาะ เลี้ยงและถูกเหนี่ยวนำให้สร้าง D-PhgAT ด้วย D-phenylglycine ได้ถูกแยกให้บริสุทธิ์โดยการตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟท ต่อด้วย isocratic phenyl agarose chromatography, LiChrospher TMAE 1000 anion-exchange chromatography และ SigmaChrom HIC-Phenyl hydrophobic interaction chromatography D-PhgAT ที่แยกได้มีความบริสุทธิ์โดยไม่มี โปรตีนอื่นปนเปื้อนเมื่อวิเคราะห์ด้วย SDS-PAGE พบว่าเอนไซม์ ในสภาพธรรมชาติมีน้ำหนักโมเลกุลปรากฏ (M(,r)) ประมาณ 92,000 ซึ่งประกอบด้วย 2 หน่วยย่อยที่มีน้ำหนักโมเลกุล เท่ากันคือ 47,500 และมีค่า isoelectric point (pI) เท่ากับ 5.0 เอนไซม์ชนิดนี้เร่งปฏิกริยา transamination ที่ผันกลับได้ซึ่งจำเพาะสำหรับ D-phenylglycine หรือ D-4-hydroxyphenylglycine ปฏิกริยานี้ใช้ตัวรับหมู่อะมิโน ที่จำกัดจำเพาะคือ 2-oxoglutarate ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็น L-glutamic acid พบว่าทั้ง D- และ L-isomers ของ phenylalanine, tyrosine, alanine, valine, leucine, isoleucine และ serine ไม่สามารถเป็นซับสเตรทสำหรับ เอนไซม์นี้ได้ เอนไซม์มีฤทธิ์สูงสุดที่ pH ที่เป็นด่าง คือ pH 9-10 และที่อุณหภูมิ 35-45 องศาเซลเซียส พบว่าค่า K(,M) ของเอนไซม์สำหรับ D-phenylglycine และ 2-oxoglutarate ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส pH 9.5 คือ 1.1 มิลลิโมลาร์ และ 2.4 มิลลิโมลาร์ ตามลำดับ และกลไก ของปฏิกิริยาเป็นแบบ Ping Pong Bi Bi ตัวยับยั้งโดยทั่วไป ต่อเอนไซม์ที่มี pyridoxal phosphate เป็น coenzyme ในการทำปฏิกริยา สามารถยับยั้งการทำงานของ D-PhgAT ได้อย่างชงัด D-PhgAT ที่ทำให้บริสุทธิ์หลังจากขั้นตอนของ LiChrospher TMAE 1000 anion-exchange chromatography มีความบริสุทธิ์พอสมควรและปราศจากเอนไซม์ หรือสารอื่น ๆ ที่จะรบกวนปฏฺิกิริยาการสังเคราะห์ D-phenylglycine จึงสามารถนำมาใช้สำหรับสังเคราะห์ D-phenylglycine ได้ จากการนำ D-PhgAT มาใช้สังเคราะห์ D-phenylglycine ออกโดยใช้วิธี non-chiral chromatography แบบธรรมดา ได้โดยง่าย ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้เป็นผลึกสีขาว ซึ่ง พิสูจน์เอกลักษณ์ได้เป็น enantiomerically pure D-phenylglycine D-PhgAT ที่พบในการศึกษานี้เป็นเอนไซม์ใหม่ ที่ยังไม่เคยมีรายงานว่ามีการทำให้บริสุทธิ์ และ มีการ ศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ มาก่อน เอนไซม์นี้น่าสนใจทั้งด้าน วิทยาศาสตร์ และ ด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรกเอนไซม์นี้มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในกลุ่ม aminotransferases เท่าที่ทราบใน ปัจจุบัน คือ "stereo-inverting" transamination activity ประการที่สอง เอนไซม์นี้เป็นเอนไซม์ตัวใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ในการสังเคราะห์ enantiomerically pure D-phenylglycine หรือ D-4-hydroxyphenylglycine โดยใช้สารให้หมู่อะมิโนที่มีราคาถูก คือ L-glutamate และ สามารถกระทำได้โดยใช้ปฏิกริยาเอนไซม์ในขั้นตอนเดียว ซึ่งสาร D-phenylglycine และ D-4-hydroxyphenylglycine เป็น side-chains ที่มีความต้องการสูงสำหรับอุตสาหกรรม การผลิตยาปฏิชีวนะในกลุ่ม (...)-lactam

บรรณานุกรม :
สุเทพ ไวยครุฑธา . (2539). การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ ทรานส์อะมิเนสที่มีต่อ สเตริโอสเปซิฟิค ต่อการสังเคราะห์ ดี-ฟินิลกลัยซีน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุเทพ ไวยครุฑธา . 2539. "การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ ทรานส์อะมิเนสที่มีต่อ สเตริโอสเปซิฟิค ต่อการสังเคราะห์ ดี-ฟินิลกลัยซีน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุเทพ ไวยครุฑธา . "การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ ทรานส์อะมิเนสที่มีต่อ สเตริโอสเปซิฟิค ต่อการสังเคราะห์ ดี-ฟินิลกลัยซีน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
สุเทพ ไวยครุฑธา . การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ ทรานส์อะมิเนสที่มีต่อ สเตริโอสเปซิฟิค ต่อการสังเคราะห์ ดี-ฟินิลกลัยซีน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.