ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของกลูโคคอร์ติคอยด์และแอลกอฮอล์ต่อการเปลี่ยนแปลง ของเอนไซม์ในระบบประสาทโคลิเนอร์จิคในสมองส่วนต่างๆ ของหนูวัยเจริญพันธุ์เพศผู้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของกลูโคคอร์ติคอยด์และแอลกอฮอล์ต่อการเปลี่ยนแปลง ของเอนไซม์ในระบบประสาทโคลิเนอร์จิคในสมองส่วนต่างๆ ของหนูวัยเจริญพันธุ์เพศผู้
นักวิจัย : จินตนาภรณ์ วัฒนธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41275
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เมื่อร่างกายได้เผชิญต่อภาวะความเครียดจะมีผลเพิ่ม การทำงานของ ฮัยโปทาลามัส, ต่อมใต้สมอง และ ต่อมหมวกไต ทำให้ระดับของกลูโคคอร์ติคอยด์ในกระแสเลือดสูงขึ้น ปัจจุบัน มักจะพบว่ามีบุคคลบางกลุ่มใช้การดื่มสุราเพื่อเป็นการหลบเลี่ยง จากสภาวะดังกล่าว จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าแอลกอฮอล์และ กลูโคคอร์ติคอยด์ในปริมาณสูงจะมีผลทำลายเซลล์ประสาทซึ่ง รวมทั้งเซลล์ประสาทชนิดโคลิเนอร์จิคด้วย สำหรับกลูโคคอร์ติคอยด์ เองนั้น จะพบว่ามีผลทั้งในการช่วยเสริมสร้างป้องกันการทำลาย ของเซลล์ประสาทและมีผลในการทำลายเซลล์ประสาท ปัจจุบันผล ของกลูโคคอร์ติคอยด์ต่อการทำงานของระบบประสาทจึงยังไม่ทราบ แน่ชัดดังนั้งการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของแอลกอฮอล์, กลูโค คอร์ติคอยด์และปฏิสัมพันธ์ของสารทั้งสองชนิดต่อการทำงานของ ระบบประสาทโคลินอร์จิคซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ และความจำ โดยฉีดแอลกอฮอล์หรือ เด็ก ซาเมทาโซน (Dexamethasone) ซึ่งเป็น กลูโคคอร์ติคอยด์ชนิดสังเคราะห์ ละลายใน 10% แอลกอฮอล์ ให้แก่หนูเพศผู้วันละครั้งเวลา 9.30-10.30 น. นาน 5 วัน ผลการทดลองพบว่าการให้ กลูโคคอร์ติคอยด์ 1 ม.ก.ต่อวันนาน 5 วัน มีผลกดการทำงาน ของ เอนซัยม์โคลีนอะเซทิลทรานซเฟอร์เรส ในสมองหนูส่วน ซีรีบรัลคอร์เทกซ์ สตรัยตรัม และ ฮิบโปแคมปัส (p-value < .001) กลไกในการออกฤทธิ์อาจผ่านการเพิ่มปริมาณโปรตีน แอลกอฮอล์ใน ปริมาณน้อยๆ (0.1, 0.5 ม.ก.ต่อวัน) มีผลเพิ่มการทำงานแบบ จำเพาะของเอนซัยม์โคลีนอะเซทิลทรานซเฟอร์เรส ในขณะที่ แอลกอฮอล์ในปริมาณสูงๆ (1, 2 ม.ก.ต่อวัน) มีผลกดการทำงาน แบบจำเพาะของ เอนซัยม์โคลีนอะเซทิลทรานซเฟอร์เรส ในสมอง ส่วน ซีรีบรัล คอร์เทกซ์, สะตรัยอะตรัม และ ฮิบโปแคมปัส ผลการ ทดลองแสดงให้เห็นว่าผลของแอลกอฮอล์ต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงาน แบบจำเพาะของเอนซัยม์โคลีนอะเซทิลทรานซเฟอร์เรส นั้นไม่ใช่ ผลโดยตรงของแอลกอฮอล์ อาจเป็นผลเนื่องจาก เมแทบบอลัยท์ของ แอลกอฮอล์เอง แอลกอฮอล์และกลูโคคอร์ติคอยด์เองก็มีฤทธิ์ เสริมกันในการกดการทำงานแบบจำเพาะของเอนซัยม์โคลีน อะเซทิลทรานซเฟอร์เรส ในสมองส่วนซีรีบรัล คอร์เทกซ์ และ สตรัยตรัม อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญในฮิบโปแคมปัส กลไกในการทำงานเชื่อว่าผ่าน การเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์ในการจับอะเซทิลโคเอนซัยม์เอ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ อะเซทิลโคลีน ฤทธิ์ใน การกดการทำงานแบบจำเพาะของเอนซัยม์โคลีนอะเซทิลทรานซ เฟอร์เรสในสมองส่วนฮิบโปแคมปัส และสะตรัยอะตรัม ซึ่ง เหนี่ยวนำโดยแอลกอฮอล์จะถูกเพิ่มขึ้นได้โดย AF 64A อย่างไรก็ตาม AF 64A ไม่สามารถเสริมฤทธิ์ของกลูโคคอร์ติคอยด์ ได้กลไกยังไม่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตามความรู้เกี่ยวความเสื่อม ของเซลล์ประสาทเนื่องจากแอลกอฮอล์ และกลูโคคอร์ติคอยด์นี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้ความรู้ ความเข้าใจของกระบวนการ ในการตอบสนองของร่างกายต่อภาวะความเครียด และอาการ ความจำเสื่อมในวัยก่อนสมควร (Pre-senile dementia)

บรรณานุกรม :
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . (2538). อิทธิพลของกลูโคคอร์ติคอยด์และแอลกอฮอล์ต่อการเปลี่ยนแปลง ของเอนไซม์ในระบบประสาทโคลิเนอร์จิคในสมองส่วนต่างๆ ของหนูวัยเจริญพันธุ์เพศผู้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . 2538. "อิทธิพลของกลูโคคอร์ติคอยด์และแอลกอฮอล์ต่อการเปลี่ยนแปลง ของเอนไซม์ในระบบประสาทโคลิเนอร์จิคในสมองส่วนต่างๆ ของหนูวัยเจริญพันธุ์เพศผู้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . "อิทธิพลของกลูโคคอร์ติคอยด์และแอลกอฮอล์ต่อการเปลี่ยนแปลง ของเอนไซม์ในระบบประสาทโคลิเนอร์จิคในสมองส่วนต่างๆ ของหนูวัยเจริญพันธุ์เพศผู้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . อิทธิพลของกลูโคคอร์ติคอยด์และแอลกอฮอล์ต่อการเปลี่ยนแปลง ของเอนไซม์ในระบบประสาทโคลิเนอร์จิคในสมองส่วนต่างๆ ของหนูวัยเจริญพันธุ์เพศผู้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.