ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสัมภาษณ์ในงานบุคคล

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสัมภาษณ์ในงานบุคคล
นักวิจัย : เสนาะ ติเยาว์
คำค้น : การบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 13,53 (ม.ค.-มี.ค. 2533) 94-100 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสนาะ ติเยาว์ . (2533). การสัมภาษณ์ในงานบุคคล.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เสนาะ ติเยาว์ . 2533. "การสัมภาษณ์ในงานบุคคล".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เสนาะ ติเยาว์ . "การสัมภาษณ์ในงานบุคคล."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2533. Print.
เสนาะ ติเยาว์ . การสัมภาษณ์ในงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2533.