ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดช่องทรวงอกที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดช่องทรวงอกที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ , Emergency Department thorocotomy in Thammasat University Hospital
นักวิจัย : ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์ , Chaisit Srisomboon
คำค้น : ศัลยกรรมผนังทรวงอก , การเปิดช่องทรวงอก , ห้องฉุกเฉิน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 8,3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 301-305 , 1513-5241 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1598
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หัตถการการเปิดช่องทรวงอกที่ห้องฉุกเฉิน มีความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บบริเวณทรวงอกจากการแทง การรอดชีวิตของผู้ป่วยขึ้นกับระยะเวลาที่อยู่ในช่วงวิกฤติ อายุ โรคหรือภาวะบาดเจ็บร่วมและสัญญาณชีพแรกรับที่ห้องฉุกเฉิน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการทำหัตถการเปิดช่องทรวงอกที่ห้องฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยการศึกษาวิจัยแบบย้อนหลังในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ทรวงอกและได้รับการเปิดช่องทรวงอกที่ห้องฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และเป็นการศึกษาวิจัยแบบบรรยาย ผลการศึกษาพบมีผู้ป่วย ๓ รายที่ได้รับการทำหัตถการเปิดช่องทรวงอกที่ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วย ๓ ราย (๑๐๐%) ได้รับบาดเจ็บจากการแทง ผู้ป่วย ๒ ราย (๖๗%) เสียชีวิต ณ ห้องฉุกเฉิน ป่วย ๑ ราย (๓๓%) สามารถรอดชีวิตได้ หัตถการการเปิดช่องทรวงอกที่ห้องฉุกเฉิน ยังเป็นวิธีการที่สำคัญในการกู้ชีพผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติจากการบาดเจ็บที่ทรวงอกโดยเฉพาะจากกลไกบาดเจ็บจากการแทง ซึ่งการทำหัตถการนี้มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน โดยอวัยวะที่พบว่าบาดเจ็บได้แก่ ปอด เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องทรวงอก และหัวใจ การรอดชีวิตของผู้ป่วยขึ้นกับความรุนแรงของการบาดเจ็บและช่วงเวลาที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งสามารถประเมินได้จากการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ

บรรณานุกรม :
ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์ , Chaisit Srisomboon . (2551). การเปิดช่องทรวงอกที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์ , Chaisit Srisomboon . 2551. "การเปิดช่องทรวงอกที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์ , Chaisit Srisomboon . "การเปิดช่องทรวงอกที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551. Print.
ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์ , Chaisit Srisomboon . การเปิดช่องทรวงอกที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2551.