ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบกระจายศูนย์ พร้อมการเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบกระจายศูนย์ พร้อมการเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต
นักวิจัย : วรากร ศรีเชวงทรัพย์, 2519-
คำค้น : การเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ , การเข้ารหัสลับข้อมูล , บาร์โคด , บัตรเลือกตั้ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิทย์ นาคพีระยุทธ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741719957 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1307
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

เนื่องจากบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในปัจจุบันสามารถปลอมแปลงได้ง่าย จึงมีแนวคิดนำการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะมาใช้ เพื่อให้การปลอมแปลงทำได้ยากและสามารถตรวจสอบได้ง่าย แต่มีปัญหาในการนำมาใช้งานจริง เนื่องจากต้องเสียเวลามากในการจัดพิมพ์ เช่น การสแกนเก็บภาพบัตรเลือกตั้ง การเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะและการพิมพ์รหัสแท่ง 2 มิติลงบนบัตรเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งจำนวนมากให้เสร็จภายในระยะเวลาที่จำกัด วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดพิมพ์ บัตรเลือกตั้งแบบกระจายศูนย์เพื่อให้แต่ละเขตเลือกตั้งสามารถจัดพิมพ์บัตรได้เอง แต่สามารถป้องกันการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังได้ออกแบบบัตรเลือกตั้งให้เหมาะสมกับ ระบบการจัดพิมพ์และกระบวนการตรวจสอบ รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการสร้างกุญแจการเข้ารหัสลับ การพิมพ์รหัสแท่ง 2 มิติ และการตรวจสอบบัตรเลือกตั้ง ณ สถานที่นับคะแนนและที่ว่าการอำเภอ

บรรณานุกรม :
วรากร ศรีเชวงทรัพย์, 2519- . (2545). การพัฒนาระบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบกระจายศูนย์ พร้อมการเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรากร ศรีเชวงทรัพย์, 2519- . 2545. "การพัฒนาระบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบกระจายศูนย์ พร้อมการเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรากร ศรีเชวงทรัพย์, 2519- . "การพัฒนาระบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบกระจายศูนย์ พร้อมการเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วรากร ศรีเชวงทรัพย์, 2519- . การพัฒนาระบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบกระจายศูนย์ พร้อมการเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.