ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงวิธีการหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบวนซ้ำชนิดซอฟต์ สำหรับระบบซีดีเอ็มเอแบบซิงโครนัสที่ใช้รหัสเทอร์โบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงวิธีการหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบวนซ้ำชนิดซอฟต์ สำหรับระบบซีดีเอ็มเอแบบซิงโครนัสที่ใช้รหัสเทอร์โบ
นักวิจัย : พัชรี เทพนิมิตร, 2521-
คำค้น : การเข้าถึงแบบหลายทางด้วยการแบ่งรหัส , ระบบสื่อสารไร้สาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741719124 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1298
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

เสนอวิธีการปรับปรุงสมรรถนะของระบบซีดีเอ็มเอที่ใช้รหัสเทอร์โบ โดยใช้เครื่องรับแบบวนซ้ำที่มีความซับซ้อนต่ำ ซึ่งโครงสร้างการทำงานแบบวนซ้ำในเครื่องรับนั้น เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง ดีเทกเตอร์สำหรับผู้ใช้หลายคนชนิดไม่เชิงเส้นแบบซอฟต์อินพุตซอฟต์เอาต์พุต กับชุดของตัวถอดรหัสช่องสัญญาณสำหรับผู้ใช้คนเดียว ในส่วนของดีเทกเตอร์สำหรับผู้ใช้หลายคนนั้น จะใช้ประโยชน์จากค่าความน่าจะเป็นเบื้องแรกของผู้ใช้แต่ละคน นำมาประมาณค่าบิตแบบซอฟต์ เพื่อใช้ในการขจัดสัญญาณแทรกสอดเนื่องจากการเข้าถึงหลายทางออกไป ส่วนตัวถอดรหัสช่องสัญญาณ ในที่นี้จะใช้ตัวถอดรหัสเทอร์โบ ทำหน้าที่สร้างค่าความน่าจะเป็นเบื้องหลังส่งออกมา เพื่อนำมาป้อนกลับให้ดีเทกเตอร์สำหรับใช้งานในรูปของความน่าจะเป็นเบื้องแรก งานหลักในการปรับปรุงสมรรถนะของระบบซีดีเอ็มเอ ที่ใช้รหัสเทอร์โบอยู่ที่การดัดแปลงอัลกอริทึมในการประมาณค่าบิตแบบซอฟต์ สำหรับใช้งานในดีเทกเตอร์ ซึ่งในที่นี้เสนอให้การประมาณค่าบิตแบบซอฟต์ ได้มาจากข้อมูลของสัญญาณรับที่ได้จากแมตช์ฟิลเตอร์ และนำค่าบิตประมาณในรอบที่แล้วมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับใช้ในการประมาณค่าสัญญาณแทรกสอด จากผลการจำลองระบบแสดงให้เห็นว่า เครื่องรับที่เสนอนี้สามารถทำงานได้ดี แม้ช่องสัญญาณจะมีการรบกวนจากสัญญาณรบกวนแบบเกาส์ โดยเมื่อค่าสหสัมพันธ์ข้ามของรหัสแผ่มีค่าต่ำถึงปานกลาง เครื่องรับดังกล่าวสามารถทำให้สมรรถนะมีค่าเข้าใกล้กรณีที่ระบบมีผู้ใช้เพียงคนเดียว และเมื่อค่าสหสัมพันธ์ข้ามของรหัสแผ่มีค่าสูง ตัวประมาณค่าบิตที่เสนอนี้สามารถให้สมรรถนะดีกว่าตัวประมาณค่าบิตแบบเดิม

บรรณานุกรม :
พัชรี เทพนิมิตร, 2521- . (2545). การปรับปรุงวิธีการหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบวนซ้ำชนิดซอฟต์ สำหรับระบบซีดีเอ็มเอแบบซิงโครนัสที่ใช้รหัสเทอร์โบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี เทพนิมิตร, 2521- . 2545. "การปรับปรุงวิธีการหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบวนซ้ำชนิดซอฟต์ สำหรับระบบซีดีเอ็มเอแบบซิงโครนัสที่ใช้รหัสเทอร์โบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี เทพนิมิตร, 2521- . "การปรับปรุงวิธีการหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบวนซ้ำชนิดซอฟต์ สำหรับระบบซีดีเอ็มเอแบบซิงโครนัสที่ใช้รหัสเทอร์โบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พัชรี เทพนิมิตร, 2521- . การปรับปรุงวิธีการหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบวนซ้ำชนิดซอฟต์ สำหรับระบบซีดีเอ็มเอแบบซิงโครนัสที่ใช้รหัสเทอร์โบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.