ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะการขยายสัญญาณแสงโดยใช้ใยแก้วนำแสงเออร์เบียมโดปแลการประยุกต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะการขยายสัญญาณแสงโดยใช้ใยแก้วนำแสงเออร์เบียมโดปแลการประยุกต์
นักวิจัย : วันชัย ขันนาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=66862
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการขยายสัญญาณแสงโดยใช้ระบบการขยายด้วยใยแก้ว นำแสงเออร์เบียมโดป สัญญาณแสงที่ต้องการขยายความยาวคลื่นตรงกลาง 1550 นาโนเมตร ซึ่งจะป้อนเข้าไปในคู่ควบใยแก้วนำแสงโหมดเดียว 2x1 ตรงปลายจะเชื่อมต่อกับ ใยแก้วนำแสงเออร์เบียมโดปยาว 10 เมตร และป

บรรณานุกรม :
วันชัย ขันนาม . (2545). การศึกษาลักษณะการขยายสัญญาณแสงโดยใช้ใยแก้วนำแสงเออร์เบียมโดปแลการประยุกต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันชัย ขันนาม . 2545. "การศึกษาลักษณะการขยายสัญญาณแสงโดยใช้ใยแก้วนำแสงเออร์เบียมโดปแลการประยุกต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันชัย ขันนาม . "การศึกษาลักษณะการขยายสัญญาณแสงโดยใช้ใยแก้วนำแสงเออร์เบียมโดปแลการประยุกต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
วันชัย ขันนาม . การศึกษาลักษณะการขยายสัญญาณแสงโดยใช้ใยแก้วนำแสงเออร์เบียมโดปแลการประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.