ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบป้องกัน Surge สำหรับระบบโทรศัพท์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบป้องกัน Surge สำหรับระบบโทรศัพท์
นักวิจัย : สุรพล บุญจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=35578
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้เสนอการออกแบบระบบป้องกัน Surge ที่อาจจะเข้ามาในระบบโทรศัพท์ ซึ่งจะทำให้ระบบโทรศัพท์เสียหายได้และการวางตำแหน่งของ Metal Oxide varistor ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขจัดเสิร์จโดยการจำลองการวางอุปกรณ์ขจัดเสิร์จ ตั้งแต่ Subscriber จนถึง Exchange โดยพิจารณาใช้รูปคลื่นทดสอบมาตรฐาน 8/20 (+,m)s 3kA และ 10/1000 (+,m)s 1kA ตามข้อกำหนด IEEE C 62.41-1991 มาเป็นรูปคลื่นเสิร์จในการจำลองผลและ ทำการเรียนแบบการทำงานโดยใช้โปรแกรม Pspice ในรูปของกระแสและพลังงานสะสมที่อุปกรณ์ ขจัดเสิร์จ ผลลัพธ์การเลียนแบบแสดงให้เห็นถึงระยะการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ขจัดเสิร์จ เพื่อป้องกันให้ได้ดีที่สุด

บรรณานุกรม :
สุรพล บุญจันทร์ . (2544). การออกแบบระบบป้องกัน Surge สำหรับระบบโทรศัพท์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุรพล บุญจันทร์ . 2544. "การออกแบบระบบป้องกัน Surge สำหรับระบบโทรศัพท์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุรพล บุญจันทร์ . "การออกแบบระบบป้องกัน Surge สำหรับระบบโทรศัพท์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
สุรพล บุญจันทร์ . การออกแบบระบบป้องกัน Surge สำหรับระบบโทรศัพท์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.