ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบวงจรถอดรากที่สองแบบเที่ยงตรงบนพื้นฐาน ของเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบซีมอส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบวงจรถอดรากที่สองแบบเที่ยงตรงบนพื้นฐาน ของเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบซีมอส
นักวิจัย : อนุชา แก้วพูลสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=35138
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอหลักการออกแบบวงจร ถอดรากที่สองสำหรับสัญญาณอนาลอกโดยใช้เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบมอสเฟท ซึ่งจะมุ่งเน้นการออกแบบ วงจรโดยอาศัยหลักการของวงจรรวมที่มีการทำงาน อยู่ในโหมดกระแส โครงสร้างของวงจรถอดรากที่สองที่ได้นำเสนอจะประกอบ ด้วย วงจรสายพานกระแสรุ่นที่สอง วงจรสะท้อนกระแส และวงจรถอดรากที่สอง สำหรับสัญญาณกระแสเบื้องต้น ซึ่งการออกแบบจะอาศัยหลักการของวงจรทรานส์ ลิเนียร์แบบมอสเฟทที่มีการทำงานอยู่ในช่วงอิ่มตัวเป็นหลัก ในการทดสอบสมรรถนะ ของวงจรที่ได้พัฒนาขึ้น จะใช้โปรแกรม PSPICE เลียนแบบการทำงานของวงจร ผลการทดสอบสามารถยืนยันถึงความแม่นยำ ช่วงปฏิบัติการทางขนาด และผลตอบ สนองทางความถี่ที่กว้าง เป็นไปตามหลักการที่ได้นำเสนอ

บรรณานุกรม :
อนุชา แก้วพูลสุข . (2543). การออกแบบวงจรถอดรากที่สองแบบเที่ยงตรงบนพื้นฐาน ของเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบซีมอส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนุชา แก้วพูลสุข . 2543. "การออกแบบวงจรถอดรากที่สองแบบเที่ยงตรงบนพื้นฐาน ของเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบซีมอส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนุชา แก้วพูลสุข . "การออกแบบวงจรถอดรากที่สองแบบเที่ยงตรงบนพื้นฐาน ของเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบซีมอส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
อนุชา แก้วพูลสุข . การออกแบบวงจรถอดรากที่สองแบบเที่ยงตรงบนพื้นฐาน ของเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบซีมอส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.