ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาพื้นที่ครอบคลุมเซลภายในอาคารของระบบพีซีทีอย่างแม่นยำโดยวิธี 1(st) order approximation method

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาพื้นที่ครอบคลุมเซลภายในอาคารของระบบพีซีทีอย่างแม่นยำโดยวิธี 1(st) order approximation method
นักวิจัย : พิสิฐ บุญศรีเมือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=35101
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ ภายในอาคารในย่านความถี่ 1900 MHz เพื่อนำมาใช้หารูปแบบการ วางตำแหน่งเซลภายในอาคารที่เหมาะสมของระบบโทรศัพท์พื้นฐานพกพา ส่วนบุคคลพีซีที (PCT) ดังนั้น ต้องการทราบปรากฎการณ์การแพร่กระจาย คลื่นวิทยุเมื่อคลื่นวิทยุเดินทางผ่านวัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้สร้างอาคารเช่น ผนัง กำแพงฯ ในวิทยานิพนธ์นี้ใช้วิธีประมาณค่าอันดับหนึ่ง 1(st) order approximation method) ปรับปรุงสมการการลดทอนทั้นในพื้นที่แนวสายตา (LOS: Line of Sight) และในพื้นที่อยู่นอกแนวสายตา (NLOS: Non- Line of Sight) ทำให้การหาค่าระดับของสัญญาณภายในอาคารได้อย่าง แม่นยำและแสดงผลของค่าระดับสัญญาณเป็นเส้นรูปร่างพื้นที่ครอบคลุมเซล ภายในอาคาร

บรรณานุกรม :
พิสิฐ บุญศรีเมือง . (2543). การหาพื้นที่ครอบคลุมเซลภายในอาคารของระบบพีซีทีอย่างแม่นยำโดยวิธี 1(st) order approximation method.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิสิฐ บุญศรีเมือง . 2543. "การหาพื้นที่ครอบคลุมเซลภายในอาคารของระบบพีซีทีอย่างแม่นยำโดยวิธี 1(st) order approximation method".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิสิฐ บุญศรีเมือง . "การหาพื้นที่ครอบคลุมเซลภายในอาคารของระบบพีซีทีอย่างแม่นยำโดยวิธี 1(st) order approximation method."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
พิสิฐ บุญศรีเมือง . การหาพื้นที่ครอบคลุมเซลภายในอาคารของระบบพีซีทีอย่างแม่นยำโดยวิธี 1(st) order approximation method. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.