ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาภาษา SL/NIAM และเครื่องมือสำหรับออกแบบฐานข้อมูล เชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาภาษา SL/NIAM และเครื่องมือสำหรับออกแบบฐานข้อมูล เชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
นักวิจัย : เทวิน ธนะวงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=35091
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องมือสำหรับช่วยในการพัฒนาและออกแบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้สำหรับออกแบบ ฐานข้อมูลเหล่านี้มีพื้นฐานทางด้าน ER โมเดล ซึ่งมีการออกแบบของสกีม่า อยู่ในลักษณะรูปภาพ และผลที่ได้เป็นเพียงภาษานิยามข้อมูลของฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์เท่านั้น สำหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ สำหรับออกแบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุโดยมีรูปแบบการนำเข้าข้อมูลในลักษณะ ภาษากึ่งธรรมชาติ ผลที่ได้จะอยู่ในรูปลักษณะของภาษานิยามข้อมูลของฐาน ข้อมูลเชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รวมทั้งกฎข้อบังคับความถูกต้อง ของข้อมูลในรูปแบบ Stored Procedures แล้วนำผลที่ได้เหล่านี้ไป พัฒนาระบบเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

บรรณานุกรม :
เทวิน ธนะวงษ์ . (2543). การพัฒนาภาษา SL/NIAM และเครื่องมือสำหรับออกแบบฐานข้อมูล เชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เทวิน ธนะวงษ์ . 2543. "การพัฒนาภาษา SL/NIAM และเครื่องมือสำหรับออกแบบฐานข้อมูล เชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เทวิน ธนะวงษ์ . "การพัฒนาภาษา SL/NIAM และเครื่องมือสำหรับออกแบบฐานข้อมูล เชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
เทวิน ธนะวงษ์ . การพัฒนาภาษา SL/NIAM และเครื่องมือสำหรับออกแบบฐานข้อมูล เชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.