ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงาน
นักวิจัย : กฤตยา อาชวนิจกุล , Kritaya archavanitkul , พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร , Phanthip Kanchanachittra Saisoonthorn
คำค้น : แรงงานข้ามชาติ , คนต่างด้าว , สุขภาวะและสิทธิ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9749717635 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : เอกสารทางวิชาการ;หมายเลข 294 , Publication;no. 294
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเพื่อประเมินนโยบายรัฐไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิแรงงานข้ามชาติ ใช้การวิเคราะห์นโยบายและการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก และขยายเรื่องที่เชื่อมโยงไปสู่กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในมิติการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

บรรณานุกรม :
กฤตยา อาชวนิจกุล , Kritaya archavanitkul , พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร , Phanthip Kanchanachittra Saisoonthorn . (2548). คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงาน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กฤตยา อาชวนิจกุล , Kritaya archavanitkul , พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร , Phanthip Kanchanachittra Saisoonthorn . 2548. "คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงาน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กฤตยา อาชวนิจกุล , Kritaya archavanitkul , พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร , Phanthip Kanchanachittra Saisoonthorn . "คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงาน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548. Print.
กฤตยา อาชวนิจกุล , Kritaya archavanitkul , พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร , Phanthip Kanchanachittra Saisoonthorn . คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2548.