ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณโฆษณาจัดสรรด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งบประมาณโฆษณาจัดสรรด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์
นักวิจัย : สุมนา อยู่โพธิ์
คำค้น : การวางแผนโฆษณา , งบประมาณในด้านธุรกิจ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 1, 2 (ต.ค.-ธ.ค. 2518) 33-41 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1519
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมนา อยู่โพธิ์ . (2518). งบประมาณโฆษณาจัดสรรด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุมนา อยู่โพธิ์ . 2518. "งบประมาณโฆษณาจัดสรรด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุมนา อยู่โพธิ์ . "งบประมาณโฆษณาจัดสรรด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2518. Print.
สุมนา อยู่โพธิ์ . งบประมาณโฆษณาจัดสรรด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2518.