ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโตผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝนที่จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโตผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝนที่จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วราภรณ์ วงศ์บุญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=66534
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องและช่วงเวลาที่เหมาะสมจะ สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมร่

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ วงศ์บุญ . (2545). อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโตผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝนที่จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วราภรณ์ วงศ์บุญ . 2545. "อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโตผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝนที่จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วราภรณ์ วงศ์บุญ . "อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโตผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝนที่จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
วราภรณ์ วงศ์บุญ . อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโตผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝนที่จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.