ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบของคงคลัง ABC

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบของคงคลัง ABC
นักวิจัย : ทวี ธนานันท์
คำค้น : การควบคุมสินค้าคงคลัง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 1, 3 (ม.ค.-มี.ค. 2519) 97-105 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1512
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทวี ธนานันท์ . (2519). ระบบของคงคลัง ABC.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ทวี ธนานันท์ . 2519. "ระบบของคงคลัง ABC".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ทวี ธนานันท์ . "ระบบของคงคลัง ABC."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2519. Print.
ทวี ธนานันท์ . ระบบของคงคลัง ABC. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2519.