ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จัดอันดับบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ประจำปี 2520

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จัดอันดับบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ประจำปี 2520
นักวิจัย : สวาท แย้มวงษ์ศรี , ปราโมทย์ องค์ศุลี
คำค้น : สถาบันการเงิน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 3, 11 (ต.ค.-ธ.ค. 2521) 61-80 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1493
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สวาท แย้มวงษ์ศรี , ปราโมทย์ องค์ศุลี . (2521). จัดอันดับบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ประจำปี 2520.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สวาท แย้มวงษ์ศรี , ปราโมทย์ องค์ศุลี . 2521. "จัดอันดับบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ประจำปี 2520".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สวาท แย้มวงษ์ศรี , ปราโมทย์ องค์ศุลี . "จัดอันดับบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ประจำปี 2520."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2521. Print.
สวาท แย้มวงษ์ศรี , ปราโมทย์ องค์ศุลี . จัดอันดับบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ประจำปี 2520. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2521.