ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิลปการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศิลปการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
นักวิจัย : นภาพร โกศัลวัฒน์
คำค้น : ความเป็นผู้นำ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 3, 11 (ต.ค.-ธ.ค. 2521) 25-38 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1490
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภาพร โกศัลวัฒน์ . (2521). ศิลปการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นภาพร โกศัลวัฒน์ . 2521. "ศิลปการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นภาพร โกศัลวัฒน์ . "ศิลปการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2521. Print.
นภาพร โกศัลวัฒน์ . ศิลปการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2521.