ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ธีระชน พลโยธา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=65946
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางสถานการณ์ ปัจจัยทาง จิตลักษณะตามสถานการณ์ และปัจจัยทางจิตลักษณะเดิมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาด ทางอารมณ์ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการทำนายความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างปัจจัย ทางสถานการณ์ และปัจจัยทางจิตลักษณะของนักเ

บรรณานุกรม :
ธีระชน พลโยธา . (2545). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีระชน พลโยธา . 2545. "ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีระชน พลโยธา . "ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ธีระชน พลโยธา . ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.