ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถอดรหัสแบบวนซ้ำโดยอาศัยการตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ สำหรับสัญญาณคิวพีเอสเคที่เกิดเรย์ลีเฟดดิงที่มีสหสัมพันธ์กัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถอดรหัสแบบวนซ้ำโดยอาศัยการตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ สำหรับสัญญาณคิวพีเอสเคที่เกิดเรย์ลีเฟดดิงที่มีสหสัมพันธ์กัน
นักวิจัย : จันทิมา ศรีเตียเพ็ชร, 2522-
คำค้น : ระบบสื่อสารไร้สาย , ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ , ทฤษฎีรหัส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิทย์ นาคพีระยุทธ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741716532 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1252
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

เสนอวิธีการปรับปรุงสมรรถนะของระบบถอดรหัสเทอร์โบ ที่ใช้ตัวตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ สำหรับสัญญาณคิวพีเอสเคที่เกิดเรย์ลีเฟดดิงที่มีสหสัมพันธ์กัน ตัวตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ทำหน้าที่ประมาณข่าวสารช่องสัญญาณ และส่งข่าวสารนี้ให้กับเครื่องถอดรหัสเทอร์โบเพื่อใช้ในกระบวนการถอดรหัส นอกจากนี้เครื่องถอดรหัสเทอร์โบยังถูกออกแบบให้ส่งข่าวสารกลับไปให้ ตัวตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ ทำให้การประมาณช่องสัญญาณแม่นยำขึ้นในแต่ละรอบของการถอดรหัส และส่งผลให้กระบวนการถอดรหัสมีประสิทธิภาพดีขึ้น แนวความคิดหลักที่ใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะของระบบถอดรหัสเทอร์โบ ที่ใช้ตัวตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์คือ การเสนอให้ภาคส่งแยกส่งบิตข้อมูลและบิตรหัสที่คู่กันไป ในสัญญาณคิวพีเอสเคต่างสัญลักษณ์กัน เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่บิตข้อมูลและบิตรหัสจะเสียหายไปพร้อมกัน เมื่อผ่านช่องสัญญาณแบบเฟดดิง ทั้งนี้ระบบที่เสนอนี้จำเป็นจะต้องวิเคราะห์วิธีการถอดรหัสขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกัน โดยที่เครื่องถอดรหัสเทอร์โบยังคงสามารถใช้ข่าวสารช่องสัญญาณ ที่คำนวณมาจากตัวตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ได้ ผลจากการจำลองระบบแสดงให้เห็นว่า ระบบถอดรหัสที่เสนอสามารถปรับปรุงสมรรถนะของระบบถอดรหัสแบบเดิมให้ดีขึ้นได้ ทั้งในกรณีที่อัตราเร็วเฟดดิงเท่ากับ 0.01, 0.125 และ 0.200 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ เฟดดิงมีการเปลี่ยนแปลงช้าๆ ที่อัตราเร็วเฟดดิงเท่ากับ 0.01 ระบบถอดรหัสที่เสนอสามารถลดอัตราความผิดพลาดของบิตลงได้ถึง 3 ระดับขนาด

บรรณานุกรม :
จันทิมา ศรีเตียเพ็ชร, 2522- . (2545). การถอดรหัสแบบวนซ้ำโดยอาศัยการตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ สำหรับสัญญาณคิวพีเอสเคที่เกิดเรย์ลีเฟดดิงที่มีสหสัมพันธ์กัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทิมา ศรีเตียเพ็ชร, 2522- . 2545. "การถอดรหัสแบบวนซ้ำโดยอาศัยการตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ สำหรับสัญญาณคิวพีเอสเคที่เกิดเรย์ลีเฟดดิงที่มีสหสัมพันธ์กัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทิมา ศรีเตียเพ็ชร, 2522- . "การถอดรหัสแบบวนซ้ำโดยอาศัยการตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ สำหรับสัญญาณคิวพีเอสเคที่เกิดเรย์ลีเฟดดิงที่มีสหสัมพันธ์กัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
จันทิมา ศรีเตียเพ็ชร, 2522- . การถอดรหัสแบบวนซ้ำโดยอาศัยการตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ สำหรับสัญญาณคิวพีเอสเคที่เกิดเรย์ลีเฟดดิงที่มีสหสัมพันธ์กัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.