ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
นักวิจัย : บัณฑิต ลีลัครานนท์, 2519-
คำค้น : การตรวจสอบงานก่อสร้าง , โทโมกราฟีย์ , คอนกรีตเสริมเหล็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ , สมยศ ศรีสถิตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740309763 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1215
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ระบบสแกนสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี ในการตรวจสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยไม่ทำลาย ระบบสแกนสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีประกอบด้วยต้นกำเนิดรังสีแกมมาซีเซียม-137 ความแรง 30 มิลลิคูรี และหัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) ขนาด 2x2 นิ้ว ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 15x15 ซม. ที่มีขนาดและตำแหน่งของเหล็กเสริมต่างกัน ทำการสแกนเก็บข้อมูลโพรไฟล์ของเสาคอนกรีตเพื่อใช้ในการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี โดยสแกนทุกๆ 2 มม. ด้วยอัตราเร็ว 2 มม. ต่อ 3 วินาที และใช้มุมระหว่างโพรไฟล์ เท่ากับ 2.5 องศา ซึ่งได้ข้อมูลโพรไฟล์รวม 72 โพรไฟล์ และใช้เวลาในการสแกนประมาณ 8 ชั่วโมง ข้อมูลโพรไฟล์ถูกนำไปผ่านกระบวนการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีโดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ทำให้สามารถเห็นขนาดและตำแหน่งของเหล็กเสริมในเสาคอนกรีตได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้ใช้ระบบสแกนสำหรับการสร้างภาพโทโมกราฟีตรวจสอบคอนกรีตขนาด 15x15 ซม. ที่มีค่ากำลังรับแรงอัดประลัย 350, 500 และ 570 กก./ซม.2 ภายหลังถูกไฟไหม้ โดยนำไปเผาไฟโดยใช้อุณหภูมิตามมาตรฐาน ASTM E-119 เป็นระยะเวลาต่างๆ กัน คือ 15, 30 และ 60 นาที ผลการวิจัยพบว่าความเข้มของรังสีแกมมาที่ทะลุผ่านคอนกรีตก่อนและหลังถูกไฟไหม้มีค่าต่างกัน และอาจนำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินสภาพของคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้ได้

บรรณานุกรม :
บัณฑิต ลีลัครานนท์, 2519- . (2544). การตรวจสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บัณฑิต ลีลัครานนท์, 2519- . 2544. "การตรวจสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บัณฑิต ลีลัครานนท์, 2519- . "การตรวจสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
บัณฑิต ลีลัครานนท์, 2519- . การตรวจสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.