ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบแนวใหม่สำหรับตัวควบคุมหลายอัตราสุ่มสัญญาณออกโดยใช้วิธีลิฟติง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบแนวใหม่สำหรับตัวควบคุมหลายอัตราสุ่มสัญญาณออกโดยใช้วิธีลิฟติง
นักวิจัย : พิเชษฐ์ บุญหนุน, 2520-
คำค้น : ตัวควบคุมพีไอดี , การออกแบบระบบ , การควบคุมอัตโนมัติ , เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน -- การควบคุมอัตโนมัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ วงศ์สายสุวรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740303978 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1197
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วิทยานิพนธ์นี้ได้นำวิธีลิฟติงมาอธิบายระบบหลายอัตราสุ่มสัญญาณออกที่เคยมีงานวิจัยก่อนหน้านี้แล้ว โดยประโยชน์ที่ได้คือเราสามารถที่จะหาค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบจากแบบจำลองที่คาบเวลาสุ่มฐาน สามารถพิจารณาระบบหลายอัตราสุ่มสัญญาณออกให้เป็นระบบอัตราสุ่มเดียวที่คาบเวลาสุ่มหลักได้ และยังได้วิธีแปลงระบบสุ่มตัวอย่างให้เป็นระบบเวลาเต็มหน่วยสำรหับระบบหลายอัตราสุ่มสัญญาณออกที่คงค่านอร์ม H2 ให้เท่าเดิมเพื่อใช้ในการออกแบบต่อไป นอกจากนี้ได้เพิ่มวิธีการออกแบบตัวควบคุมหลายอัตราสุ่มสัญญาณออกสำหรับระบบที่มีเวลาประวิงซึ่งวิธีการเดิมไม่สามารถออกแบบได้ พร้อมทั้งเสนอแนวทางลดขนาดของเมทริกซ์ป้อนกลับ ในกรณีที่ต้องการออกแบบระบบให้สัญญาณออกสามารถตามรอยสัญญาณอ้างอิงแบบขั้น เพื่อให้ตัวควบคุมสามารถทนต่อสัญญาณรบกวนและความไม่แน่นอนของระบบเพิ่มขึ้น เมื่อนำตัวควบคุมที่ได้ออกแบบไปควบคุมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพบว่าตัวควบคุมสามารถใช้ควบคุมให้อุณหภูมิให้ตามสัญญาณอ้างอิงได้ดีพอสมควร

บรรณานุกรม :
พิเชษฐ์ บุญหนุน, 2520- . (2544). การออกแบบแนวใหม่สำหรับตัวควบคุมหลายอัตราสุ่มสัญญาณออกโดยใช้วิธีลิฟติง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิเชษฐ์ บุญหนุน, 2520- . 2544. "การออกแบบแนวใหม่สำหรับตัวควบคุมหลายอัตราสุ่มสัญญาณออกโดยใช้วิธีลิฟติง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิเชษฐ์ บุญหนุน, 2520- . "การออกแบบแนวใหม่สำหรับตัวควบคุมหลายอัตราสุ่มสัญญาณออกโดยใช้วิธีลิฟติง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
พิเชษฐ์ บุญหนุน, 2520- . การออกแบบแนวใหม่สำหรับตัวควบคุมหลายอัตราสุ่มสัญญาณออกโดยใช้วิธีลิฟติง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.