ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมถังรั่วแบบลำดับความสำคัญด้วยฟัซซีลอจิกสำหรับการตรวจทราฟฟิกในโครงข่ายเอทีเอ็ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมถังรั่วแบบลำดับความสำคัญด้วยฟัซซีลอจิกสำหรับการตรวจทราฟฟิกในโครงข่ายเอทีเอ็ม
นักวิจัย : กิตติพงศ์ เสริมเตชะถาวร, 2520-
คำค้น : เอทีเอ็ม (การสื่อสารข้อมูล) , โทรคมนาคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาทิต เบญจพลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740304427 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1193
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของตัวตรวจทราฟฟิกในโครงข่ายเอทีเอ็มคือ ต้องสามารถรองรับคุณภาพของบริการต่างๆ สำหรับทราฟฟิกต่างชนิดกันได้ ตัวตรวจทราฟฟิกแบบเดิมคือกลไกถังรั่วแบบโทเค็นซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับตรวจทราฟฟิกเพียงชนิดเดียว ไม่สามารถตรวจและรองรับทราฟฟิกหลายชนิดที่ต้องการคุณภาพของบริการต่างกันออกไปได้ จึงมีการนำเสนอกลไกถังรั่วอีกแบบหนึ่งคือกลไกถังรั่วแบบลำดับความสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยการให้ลำดับความสำคัญแก่ทราฟฟิกตามความต้องการของทราฟฟิกนั้นๆ แต่กลไกประเภทนี้มีข้อเสียที่สำคัญคือ ต้องมีการลดคุณภาพของบริการของทราฟฟิกที่มีลำดับความสำคัญต่ำเพื่อให้ทราฟฟิกที่มีลำดับความสำคัญสูงมีคุณภาพดีขึ้น วิทยานิพนธ์นี้จึงนำเสนอกลไกถังรั่วแบบลำดับความสำคัญแบบใหม่ 2 แบบ เพื่อให้คุณภาพของบริการของทราฟฟิกทั้ง 2 ชั้นมีคุณภาพดีขึ้น โดยที่กลไกที่นำเสนอแบบแรกทำการเพิ่มบ่อโทเค็นพิเศษเข้ากับกลไกลำดับความสำคัญแบบเดิม บ่อโทเค็นพิเศษนี้นอกจากจะช่วยปรับปรุงค่าคุณภาพของบริการของทราฟฟิกแล้ว ยังเป็นการนำทรัพยากรโครงข่ายมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ส่วนกลไกที่สองที่นำเสนอนั้น ประยุกต์ระบบฟัซซีลอจิกเข้ากับกลไกแรกโดยฟัซซีลอจิกจะคำนวณและปรับค่าอัตราการสร้างโทเค็นเพื่อให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของแหล่งกำเนิดทราฟฟิกในขณะนั้นๆ ในวิทยานิพนธ์นี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาสภาพเลือกเฟ้นและการตอบสนองต่อทราฟฟิกเกินของกลไกถังรั่ว เมื่อแหล่งกำเนิดส่งทราฟฟิกเกินปริมาณที่ตกลงไว้กับโครงข่ายด้วย คุณสมบัติทั้งสองนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของกลไกถังรั่วในการทำหน้าที่เป็นตัวตรวจทราฟฟิก ยังไม่เคยมีการศึกษาคุณสมบัติเหล่านี้ในกลไกถังรั่วแบบลำดับความสำคัญมาก่อน ผลการจำลองแบบแสดงให้เห็นว่าเมื่อแหล่งกำเนิดทราฟฟิกปฏิบัติตามข้อตกลงโครงข่ายแล้ว กลไกที่นำเสนอวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 จะให้คุณภาพของบริการที่ดีกว่ากลไกดั้งเดิมถึง 30% และ 90% ตามลำดับ และเมื่อแหล่งกำเนิดทราฟฟิกละเมิดข้อตกลงกับโครงข่ายนั้น วิธีที่นำเสนอซึ่งใช้ฟัซซีลอจิกสามารถควบคุมทราฟฟิกชั้นที่ส่งเกินไม่ให้รบกวนกับคุณภาพของบริการของทราฟฟิกอีกชั้นหนึ่ง และสามารถที่จะตอบสนองต่อทราฟฟิกเกินได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธีอื่นๆ โดยเริ่มตรวจพบการละเมิดเร็วกว่าวิธีอื่นๆ 26%.

บรรณานุกรม :
กิตติพงศ์ เสริมเตชะถาวร, 2520- . (2544). การควบคุมถังรั่วแบบลำดับความสำคัญด้วยฟัซซีลอจิกสำหรับการตรวจทราฟฟิกในโครงข่ายเอทีเอ็ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพงศ์ เสริมเตชะถาวร, 2520- . 2544. "การควบคุมถังรั่วแบบลำดับความสำคัญด้วยฟัซซีลอจิกสำหรับการตรวจทราฟฟิกในโครงข่ายเอทีเอ็ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพงศ์ เสริมเตชะถาวร, 2520- . "การควบคุมถังรั่วแบบลำดับความสำคัญด้วยฟัซซีลอจิกสำหรับการตรวจทราฟฟิกในโครงข่ายเอทีเอ็ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
กิตติพงศ์ เสริมเตชะถาวร, 2520- . การควบคุมถังรั่วแบบลำดับความสำคัญด้วยฟัซซีลอจิกสำหรับการตรวจทราฟฟิกในโครงข่ายเอทีเอ็ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.