ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเกิดเซนซิไทเซซันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเกิดเซนซิไทเซซันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล
นักวิจัย : ภัทริศา พุ่มพฤกษ์, 2519-
คำค้น : เหล็กกล้าไร้สนิม , กระบวนการความร้อนเชิงกล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิศิษฐ ทวีปรังสีพร , เดโช ทองอร่าม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740309585 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1189
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ปรับปรุงเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ให้มีความต้านทานต่อการเกิดเซนซิไทเซชันตามขอบเกรน โดยกระบวนการความร้อนเชิงกล สามารถทำได้โดยผ่านการอบ ที่อุณหภูมิ 900 ํC ระยะเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้ความเครียดที่ 3% ตามด้วยการอบที่อุณหภูมิ 900 ํC ระยะเวลา 3 นาทีอีกครั้ง ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกลและถูกเซนซิไทเซชันเป็นเวลา 8 ชั่วโมงที่ 650 ํC เมื่อนำไปทดสอบในสารละลายเฟอริกซัลเฟต-กรดซัลฟูริก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพต้านทานการกัดกร่อนได้ 38% ถึงแม้ว่าสัดส่วนขอบเกรนชนิด Coincidence Site Lattice ไม่เปลี่ยนแปลง แต่กระบวนการความร้อนเชิงกลอาจส่งผลให้มีการปรับตัวที่บริเวณขอบเกรน โดยการศึกษาจากการแจกแจงการกระจายตัวของมุมการลาดเอียงของขอบเกรน พบว่าชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล มีการจัดเรียงตัวที่เปลี่ยนไปโดยอยู่ในช่วง 20-40 องศา ซึ่งส่งผลให้เกิดการต้านทานการก่อตัวของโครเมียมคาร์ไบด์ และทนทานต่อการกัดกร่อนบริเวณขอบเกรนในที่สุด เมื่อจำลองการผลิตกระบวนการความร้อนเชิงกล เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงของต้นทุน ปริมาณการผลิต และผลกำไร เปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตของโรงงาน โดยคิดราคาจากการอ้างอิงประสิทธิภาพอัตราการสูญเสียน้ำหนัก ของเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดอื่น พบว่า เวลามาตรฐานการผลิตของกระบวนการความร้อนเชิงกลนานกว่า เป็นผลให้ขาดทุน และเพื่อให้ได้ผลกำไรในปีแรกเท่าเดิมได้ จำเป็นต้องลดเวลามาตรฐานการผลิตลง โดยการลดเวลารวมกระบวนการความร้อนเชิงกลลงและเพิ่มกำลังการผลิต

บรรณานุกรม :
ภัทริศา พุ่มพฤกษ์, 2519- . (2544). การเกิดเซนซิไทเซซันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทริศา พุ่มพฤกษ์, 2519- . 2544. "การเกิดเซนซิไทเซซันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทริศา พุ่มพฤกษ์, 2519- . "การเกิดเซนซิไทเซซันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ภัทริศา พุ่มพฤกษ์, 2519- . การเกิดเซนซิไทเซซันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.