ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแตกร้าวเนื่องจากการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแตกร้าวเนื่องจากการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล
นักวิจัย : นริศรา สำอางกาย, 2519-
คำค้น : เหล็กกล้าไร้สนิม--การคืบ , โลหะที่อุณหภูมิสูง , การแตกร้าว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิศิษฐ ทวีปรังสีพร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740316654 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1188
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายขอบเกรนต่อพฤติกรรมการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 การปรับเปลี่ยนโครงข่ายขอบเกรนของเหล็กกล้าไร้สนิม 304(304AR) ทำได้โดยกระบวนการความร้อนเชิงกล โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปรีดให้ความหนาลดลง 3 เปอร์เซ็นต์ แล้วนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที เรียกเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกลว่า 304TT กระบวนการดังกล่าวไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดโดยเฉลี่ยของเกรนและคุณลักษณะของขอบเกรนที่จำแนกโดยแบบจำลอง Coincidence-Site-Lattice (CSL) แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวทางสถิติของความลาดชันของขอบเกรน (Grain Boundary Inclination Distribution) และจากการศึกษาการเซนซิไทซ์ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส 304TT มีความต้านต่อการเซนซิไทซ์บริเวณขอบเกรนมากกว่า 304AR ในการทดสอบการคืบแบบแรงดึงคงที่ที่ความเค้นเริ่มต้น 200 เมกกะปาสคาล อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส พบว่าการเซนซิไทซ์ทำให้ความต้านทานต่อการคืบของ 304AR ลดลงนั่นคือ อัตราการคืบต่ำสุดเพิ่มขึ้น และช่วงเวลาที่ชิ้นงานขาดสั้นลง แต่การเซนซิไทซ์มีผลต่อพฤติกรรมการคืบของ 304TT น้อยมาก เนื่องจาก 304TT มีความไวต่อการเซนซิไทซ์ต่ำกว่า 304AR ซึ่งเชื่อว่าการตกตะกอนของคาร์ไบด์ที่ขอบเกรนจะช่วยยับยั้งการเลื่อนของขอบเกรน แต่จะทำให้เกรนมีความแข็งแรงลดลงเนื่องจากการสูญหายไปของคาร์บอน ทำให้การเปลี่ยนรูปเกิดขึ้นภายในเกรน เห็นได้จากการยืดของเกรนหลังจากทดสอบการคืบนำไปสู่การแตกร้าวแบบผ่าเกรน

บรรณานุกรม :
นริศรา สำอางกาย, 2519- . (2544). การแตกร้าวเนื่องจากการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นริศรา สำอางกาย, 2519- . 2544. "การแตกร้าวเนื่องจากการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นริศรา สำอางกาย, 2519- . "การแตกร้าวเนื่องจากการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
นริศรา สำอางกาย, 2519- . การแตกร้าวเนื่องจากการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.