ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
นักวิจัย : จเด็จ เย็นใจ, 2519-
คำค้น : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ , การเรืองรังสีเอกซ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741700865 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ได้แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระบบย่อย คือ ระบบวิเคราะห์ปริมาณกำมะถันบนกระดาษกรอง ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ ระบบ EDX กับหัววัดพรอพอร์ชันแนล โดยใช้เหล็ก-55 เป็นต้นกำเนิดรังสี และระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยใช้สารละลายโซเดียมคาร์บอเนตที่มีความเข้มข้น 10% โดยน้ำหนักเป็นตัวดักจับ ระบบวิเคราะห์ปริมาณกำมะถันบนกระดาษกรองที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถลดการรบกวนจากรังสีเอกซ์เฉพาะตัวของอาร์กอนในอากาศได้ โดยใช้ระยะทางระหว่างหัววัดรังสีกับแผ่นกระดาษกรองที่เหมาะสม และการหาช่วงพีคที่เหมาะสม ซึ่งขีดจำกัดในการวิเคราะห์ของระบบเท่ากับ 9.33 ไมโครกรัมสำหรับเวลาวัดรังสี 3600 วินาที ส่วนระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ประมาณ 95% นอกจากนี้ยังทดลองใช้อุปกรณ์ควบแน่นด้วยไนโตรเจนเหลว ช่วยในการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วย แต่ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับได้

บรรณานุกรม :
จเด็จ เย็นใจ, 2519- . (2544). การพัฒนาระบบวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จเด็จ เย็นใจ, 2519- . 2544. "การพัฒนาระบบวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จเด็จ เย็นใจ, 2519- . "การพัฒนาระบบวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
จเด็จ เย็นใจ, 2519- . การพัฒนาระบบวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.