ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทรานเซียนต์แม่เหล็กไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง โดยใช้โปรแกรมพีสไปซ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทรานเซียนต์แม่เหล็กไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง โดยใช้โปรแกรมพีสไปซ์
นักวิจัย : วินิจ ขันไชย, 2519-
คำค้น : ระบบไฟฟ้ากำลัง , แม่เหล็กไฟฟ้า , สัญญาณไฟกระโชก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740313035 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1176
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

แสดงถึงการใช้โปรแกรมพีสไปซ์เป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห์ทรานเชียนต์แม่เหล็กไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง โดยจำลองระบบไฟฟ้าด้วยแบบจำลองของโปรแกรมพีสไปซ์ โปรแกรมพีสไปซ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการศึกษาเสิร์จ เนื่องจากฟ้าผ่าและการศึกษาเบื้องต้นเนื่องจากสวิตชิงเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาแรงดันเกิน เมื่องตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมพีสไปซ์ เปรียบเทียบกับโปรแกรมอีเอ็มทีพี ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน

บรรณานุกรม :
วินิจ ขันไชย, 2519- . (2544). การวิเคราะห์ทรานเซียนต์แม่เหล็กไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง โดยใช้โปรแกรมพีสไปซ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินิจ ขันไชย, 2519- . 2544. "การวิเคราะห์ทรานเซียนต์แม่เหล็กไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง โดยใช้โปรแกรมพีสไปซ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินิจ ขันไชย, 2519- . "การวิเคราะห์ทรานเซียนต์แม่เหล็กไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง โดยใช้โปรแกรมพีสไปซ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วินิจ ขันไชย, 2519- . การวิเคราะห์ทรานเซียนต์แม่เหล็กไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง โดยใช้โปรแกรมพีสไปซ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.