ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนฉาบสำหรับผนังคอนกรีต เบาชนิดออโตเคลฟ แอเรทเทด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนฉาบสำหรับผนังคอนกรีต เบาชนิดออโตเคลฟ แอเรทเทด
นักวิจัย : วันชัย สะตะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31726
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากปัจจุบันมีการนำวัสดุใหม่ ๆ มาใช้ในการ ก่อสร้างกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวัสดุทางโครงสร้าง เช่น คอนกรีตกำลังสูง, คอนกรีตผสมขี้เถ้าแกลบ ขี้เถ้าลอย และคอนกรีตเบา เป็นต้น เมื่อมีการนำวัสดุทางโครงสร้าง ใหม่มาใช้ สิ่งที่ต้องพิจารณาถึงอีกอย่างคือ วัสดุตกแต่งผิว โดยเฉพาะปูนฉาบซึ่งนิยมใช้กันมากในประเทศไทย ปูนฉาบ ที่ดีนั้น นอกจากจะเหนียวลื่น นุ่มมือ และทำงานง่าย แล้วนั้น คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น กำลังรับแรงอัด, การดูดซึมน้ำ, การหดตัว, การขยายตัว ฯลฯ ควรมีความสอดคล้องเหมาะ สมกับวัสดุโครงสร้างหลัก เพื่อป้องกันการแตกร้าวหรือผล กระทบข้างเคียงจากสภาพแวดล้อม จุดประสงค์ของงาน วิทยานิพนธ์นี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่าง คุณสมบัติของมอร์ต้ากับวัสดุผสมต่าง ๆ และศึกษาอัตราส่วน ที่เหมาะสมของปูนฉาบสำหรับผนังคอนกรีตเบาชนิด Autoclaved Aerated Concrete (AAC) การทดสอบในงานวิทยานิพนธ์นี้กระทำในห้องปฏิบัติการ มิได้ควบคุมสภาพแวดล้อม ตัวแปรประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภท I, ปูนขาว, ทรายแม่น้ำ, เฟอร์ไลต์, น้ำ, สารผสมเพิ่มกำหนดชนิดเป็นผง คือ สารลดน้ำพิเศษ, สารกระจายกักฟองอากาศ, สารโพลิเมอร์ และสารเมทิล เซลลูโลส การทดสอบแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ ศึกษาผลกระทบ ของตัวแปรแต่ละชนิดต่อคุณสมบัติของมอร์ต้ากับการศึกษาผล กระทบเมื่อผสมตัวแปรรวมกัน คุณสมบัติของมอร์ต้าที่ศึกษา ประกอบด้วย การไหล, กำลังรับแรงอัด, โมดูลัสยืดหยุ่น, การดูดซึมน้ำ, การหดตัว, การขยายตัว และแรงยึดเหนี่ยว จากการทดสอบทั้งสองขั้นตอน สามารถหาความสัมพันธ์ ทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายเพื่อทำนายคุณสมบัติบางอย่างของมอร์ต้า ได้ นอกจากนั้นยังสามารถหาอัตราส่วนปูนฉาบที่สอดคล้อง เหมาะสมกับคอนกรีตเบาชนิด AAC เพื่อนำไปทดสอบในภาคสนาม และทำการปรับแก้หาความเหมาะสมที่สุดต่อไปได้

บรรณานุกรม :
วันชัย สะตะ . (2539). การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนฉาบสำหรับผนังคอนกรีต เบาชนิดออโตเคลฟ แอเรทเทด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันชัย สะตะ . 2539. "การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนฉาบสำหรับผนังคอนกรีต เบาชนิดออโตเคลฟ แอเรทเทด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันชัย สะตะ . "การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนฉาบสำหรับผนังคอนกรีต เบาชนิดออโตเคลฟ แอเรทเทด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
วันชัย สะตะ . การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนฉาบสำหรับผนังคอนกรีต เบาชนิดออโตเคลฟ แอเรทเทด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.