ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ชูชัย สินไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31466
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพังทลายของโครงสร้าง จาก การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฐานรากวางอยู่บนดินทรายปนตะกอนซึ่งเป็นดิน ทั่วๆ ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยใช้อาคารที่บรรทุกน้ำหนักเกิน อัตราแล้วเกิดการพังทลายลงมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตัวแทนใน การศึกษา จำลองโครงสร้างเป็นโครงข้อแข็ง 3 มิติ วางอยู่บนฐานราก ยืดหยุ่น การวิเคราะห์โครงสร้างใช้โปรแกรม STAAD-III/ISDS การ วิบัติของโครงสร้างพิจารณาจากค่าควบคุมปลอดภัย การต่อเติมอาคารจาก 3 ชั้นเป็น 6 ชั้น ทำให้ค่าความปลอดภัย ของเสาต้นหนึ่งลดจาก 6.24 เหลือ 1.03 ซึ่งอยู่ในสภาพที่หมิ่นเหม่ต่อ การวิบัติ เมื่อปริมาณความชื้นในดินเพิ่มขึ้น สปริงสติฟเนสของฐานรากมีค่า ลดลงอย่างมาก ทำให้เกิดการทรุดตัวเพิ่มขึ้นของฐานราก การทรุดตัวที่ต่างกัน ทำให้เกิดโมเมนต์ดัดขึ้นในเสา ลดความแข็งแรงของเสา เมื่อเสาต้นหนึ่งเกิด การวิบัติจะทำการจำลองโครงสร้างใหม่โดยลดความแข็งแรงของเสาต้นนั้น น้ำหนักที่เสาต้นนั้นรับอยู่จะถูกย้ายไปให้กับเสาใกล้เคียงต้นอื่นๆ การวิบัติ ของเสาต้นต่อไปจะเกิดขึ้น การจำลองโครงสร้างต่อไปโดยลดความแข็งแรง ของเสาที่วิบัติไปเรื่อยๆ แสดงให้เห็นลำดับการวิบัติของเสาซึ่งนำไปสู่การพัง ทลายของโครงสร้างทั้งหมด

บรรณานุกรม :
ชูชัย สินไชย . (2538). สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชูชัย สินไชย . 2538. "สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชูชัย สินไชย . "สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ชูชัย สินไชย . สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.