ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
นักวิจัย : พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=65603
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบความปลอดภัยสำหรับห้อง ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง โดยใช้ทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัยมา ประยุกต์ใช้กับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการศึกษาและการ ทดสอบอุปกรณ์ทางไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ต่อบุคคลและเครื่องมือ อุปกรณ์ จึงจำเป็นจะต้องมีการออกแบบระบบความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า แรงสูง การออกแบบได้โดยอาศัยตามมาตรฐานอ้างอิงของ IEEE Std. 510-1983. และ OHSA ในเรื่องของการวางแผนการออกแบบการจัดวางอุปกรณ์การทดสอบ ให้เหมาะสมและมี ระบบอุปกรณ์ควบคุมและเตือนภัยภายในห้องปฏิบัติการ

บรรณานุกรม :
พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล . (2545). การออกแบบระบบความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล . 2545. "การออกแบบระบบความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล . "การออกแบบระบบความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล . การออกแบบระบบความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.