ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความผันแปรของฤดูกาลและระยะการเจริญเติบโตของดอกต่อผลผลิตดอกและน้ำมัน หอมระเหยในกระดังงาสงขลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความผันแปรของฤดูกาลและระยะการเจริญเติบโตของดอกต่อผลผลิตดอกและน้ำมัน หอมระเหยในกระดังงาสงขลา
นักวิจัย : กาญจนา เชียงทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=64777
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความผันแปรของฤดูกาลและระยะการเจริญเติบโตของดอก ที่มีต่อผลผลิต ดอกและน้ำมันหอมระเหยในกระดังงาสงขลา ~iCananga odorata~i (Lam.) Hook. f. & Thoms var. ~ifruticosa~i (Craib) J. Sinclair พบว่า จำนวนดอก และน้ำหนักดอกมี มากที่สุดในฤดูฝน ในขณะที่ฤดูหนาวมี

บรรณานุกรม :
กาญจนา เชียงทอง . (2545). ความผันแปรของฤดูกาลและระยะการเจริญเติบโตของดอกต่อผลผลิตดอกและน้ำมัน หอมระเหยในกระดังงาสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กาญจนา เชียงทอง . 2545. "ความผันแปรของฤดูกาลและระยะการเจริญเติบโตของดอกต่อผลผลิตดอกและน้ำมัน หอมระเหยในกระดังงาสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กาญจนา เชียงทอง . "ความผันแปรของฤดูกาลและระยะการเจริญเติบโตของดอกต่อผลผลิตดอกและน้ำมัน หอมระเหยในกระดังงาสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
กาญจนา เชียงทอง . ความผันแปรของฤดูกาลและระยะการเจริญเติบโตของดอกต่อผลผลิตดอกและน้ำมัน หอมระเหยในกระดังงาสงขลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.