ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา: กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา: กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิจัย : ภูมิอุษา ชาลีพรหม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=64395
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการประสานการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา: กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลัง และหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชากรคือ ผู้รับผิดชอบงานการคลัง ในหน่วยงานกองคลัง จำนวน 80 คน และ

บรรณานุกรม :
ภูมิอุษา ชาลีพรหม . (2545). สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา: กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภูมิอุษา ชาลีพรหม . 2545. "สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา: กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภูมิอุษา ชาลีพรหม . "สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา: กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ภูมิอุษา ชาลีพรหม . สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา: กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.