ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

C.D. ตราสารการรับฝากเงินกับความหวังของระบบธนาคารพาณิชย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : C.D. ตราสารการรับฝากเงินกับความหวังของระบบธนาคารพาณิชย์
นักวิจัย : จารุพร ไวยนันท์
คำค้น : เงินฝากธนาคาร
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 4, 15 (ต.ค.-ธ.ค. 2522) 92-97 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1384
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุพร ไวยนันท์ . (2522). C.D. ตราสารการรับฝากเงินกับความหวังของระบบธนาคารพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จารุพร ไวยนันท์ . 2522. "C.D. ตราสารการรับฝากเงินกับความหวังของระบบธนาคารพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จารุพร ไวยนันท์ . "C.D. ตราสารการรับฝากเงินกับความหวังของระบบธนาคารพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2522. Print.
จารุพร ไวยนันท์ . C.D. ตราสารการรับฝากเงินกับความหวังของระบบธนาคารพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2522.