ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฟังอย่างไรจึงจะรู้เรื่อง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฟังอย่างไรจึงจะรู้เรื่อง
นักวิจัย : เสนาะ ติเยาว์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 4, 14 (ก.ค.-ก.ย. 2522) 7-15 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1334
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสนาะ ติเยาว์ . (2522). ฟังอย่างไรจึงจะรู้เรื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เสนาะ ติเยาว์ . 2522. "ฟังอย่างไรจึงจะรู้เรื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เสนาะ ติเยาว์ . "ฟังอย่างไรจึงจะรู้เรื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2522. Print.
เสนาะ ติเยาว์ . ฟังอย่างไรจึงจะรู้เรื่อง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2522.