ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นักวิจัย : พลาญ จันทรจตุรภัทร
คำค้น : พฤติกรรมผู้บริโภค , การตัดสินใจ , ผู้บริโภค
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122539000047
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยได้กำหนดขอบเขตของประชากรเป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 100 ตัวอย่างผลที่ได้จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ26-30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาทโดยมีสถานภาพเป็นโสดโดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคส่วนมากชอบรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีเพียงส่วนน้อยที่ไม่ชอบรับประทาน โดยให้เหตุผลว่าไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ และกลัวเป็นอันตรายยี่ห้อที่รู้จักกันมากเป็นอันดับหนึ่งคือมาม่า อันดับสองคือไวไวและอันดับสามคือยำยำ ส่วนยี่ห้อที่นิยมรับประทานมากที่สุดอันดับหนึ่งคือ มาม่า อันดับสองคือยำยำ และอันดับสามคือไวไว โดยมีปริมาณการรับประทาน 1-2 ซอง ต่อเดือนผู้บริโภคได้ให้เหตุผลในการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่งคือสะดวกในการปรุง อันดับสองคือไม่มีเวลาทานข้าวรสชาติที่นิยมรับประทานเป็นอันดับหนึ่งคือต้มยำกุ้ง อันดับสองคือหมูสับ ส่วนวิธีการที่รับประทานมากที่สุดอันดับหนึ่งคือเติมน้ำรันดับสองต้มให้สุกผู้บริโภคนิยมซื้อลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นซองมากกว่าซื้อเป็นถ้วยสำเร็จจำนวนในการซื้อต่อครั้ง 1-5 ซองสถานที่ที่นิยมซื้อมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ซูปเปอร์มาเก็ตอันดับสองคือร้านค้าปลีกและอันดับสามคือร้านค้าสะดวกซื้อผู้บริโภคได้ให้เหตุผลในการซื้อสถานที่ต่าง ๆ คืออันดับที่หนึ่งคือสะดวก อันดับที่สองคือใกล้บ้าน และอันดับที่สามราคาถูกผู้บริโภคให้คำสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการบริโภคอันดับหนึ่งคือสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์อันดับสองคือ สถานที่รับประทานที่ทำงานและอันดับสามคือคุณค่าทางโภชนาการ ข้อเสนอแนะด้านตัวผลิตภัณฑ์ทางผู้ผลิตควรเพิ่มเติมสารอาหารเพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านสื่อโฆษณาผู้จัดจำหน่ายควรนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคและการส่งเสริมการขายทางผู้จัดจำหน่ายควรควบของแถมที่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้ามากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้การบริโภคน้อยทางผู้จัดจำหน่ายสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจที่จะบริโภคโดยการใช้กลยุทธ์ควบของแถมหรือขายเป็นชุด (Multioack) และลดราคาเป็นบางช่วง เพื่อเป็นการจูงใจผู้บริโภค และจัดประชาสัมพันธ์ (PublicRelat on)ให้ผู้บริโภคให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า

บรรณานุกรม :
พลาญ จันทรจตุรภัทร . (2539). พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พลาญ จันทรจตุรภัทร . 2539. "พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พลาญ จันทรจตุรภัทร . "พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
พลาญ จันทรจตุรภัทร . พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.