ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ริเริ่มทำงานใหม่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ริเริ่มทำงานใหม่
นักวิจัย : เสนาะ ติเยาว์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 3, 12 (ม.ค.-มี.ค. 2522) 47-56 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1327
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสนาะ ติเยาว์ . (2522). มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ริเริ่มทำงานใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เสนาะ ติเยาว์ . 2522. "มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ริเริ่มทำงานใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เสนาะ ติเยาว์ . "มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ริเริ่มทำงานใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2522. Print.
เสนาะ ติเยาว์ . มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ริเริ่มทำงานใหม่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2522.