ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมภาษณ์คุณชนัตถ์ ปิยอุย กรรมการอำนวยการโรงแรมดุสิตธานี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัมภาษณ์คุณชนัตถ์ ปิยอุย กรรมการอำนวยการโรงแรมดุสิตธานี
นักวิจัย : ชนัตถ์ ปิยะอุย , ชัยนันท์ แย้มสอาด, ผู้สัมภาษณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 6, 23 (ต.ค.-ธ.ค. 2524) 70-72 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1318
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนัตถ์ ปิยะอุย , ชัยนันท์ แย้มสอาด, ผู้สัมภาษณ์ . (2524). สัมภาษณ์คุณชนัตถ์ ปิยอุย กรรมการอำนวยการโรงแรมดุสิตธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชนัตถ์ ปิยะอุย , ชัยนันท์ แย้มสอาด, ผู้สัมภาษณ์ . 2524. "สัมภาษณ์คุณชนัตถ์ ปิยอุย กรรมการอำนวยการโรงแรมดุสิตธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชนัตถ์ ปิยะอุย , ชัยนันท์ แย้มสอาด, ผู้สัมภาษณ์ . "สัมภาษณ์คุณชนัตถ์ ปิยอุย กรรมการอำนวยการโรงแรมดุสิตธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2524. Print.
ชนัตถ์ ปิยะอุย , ชัยนันท์ แย้มสอาด, ผู้สัมภาษณ์ . สัมภาษณ์คุณชนัตถ์ ปิยอุย กรรมการอำนวยการโรงแรมดุสิตธานี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2524.