ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนาคตของห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยสดใสหรือซบเซา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อนาคตของห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยสดใสหรือซบเซา
นักวิจัย : สุนทรี จรูญ , ปนัดดา ทองนพคุณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 6, 23 (ต.ค.-ธ.ค. 2524) 19-21 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1314
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนทรี จรูญ , ปนัดดา ทองนพคุณ . (2524). อนาคตของห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยสดใสหรือซบเซา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุนทรี จรูญ , ปนัดดา ทองนพคุณ . 2524. "อนาคตของห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยสดใสหรือซบเซา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุนทรี จรูญ , ปนัดดา ทองนพคุณ . "อนาคตของห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยสดใสหรือซบเซา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2524. Print.
สุนทรี จรูญ , ปนัดดา ทองนพคุณ . อนาคตของห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยสดใสหรือซบเซา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2524.