ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมภาษณ์ผู้ดำเนินธุรกิจอาบอบนวด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัมภาษณ์ผู้ดำเนินธุรกิจอาบอบนวด
นักวิจัย : ชัยนันท์ แย้มสอาด , รัชจรินทร์ นิรามัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 6, 21 (เม.ย.-มิ.ย. 2524) 99-104 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1310
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยนันท์ แย้มสอาด , รัชจรินทร์ นิรามัย . (2524). สัมภาษณ์ผู้ดำเนินธุรกิจอาบอบนวด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชัยนันท์ แย้มสอาด , รัชจรินทร์ นิรามัย . 2524. "สัมภาษณ์ผู้ดำเนินธุรกิจอาบอบนวด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชัยนันท์ แย้มสอาด , รัชจรินทร์ นิรามัย . "สัมภาษณ์ผู้ดำเนินธุรกิจอาบอบนวด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2524. Print.
ชัยนันท์ แย้มสอาด , รัชจรินทร์ นิรามัย . สัมภาษณ์ผู้ดำเนินธุรกิจอาบอบนวด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2524.