ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

น้ำมันปาล์ม:คุณประโยชน์ในการบริโภคมุ่งสู่คุณค่าในอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : น้ำมันปาล์ม:คุณประโยชน์ในการบริโภคมุ่งสู่คุณค่าในอุตสาหกรรม
นักวิจัย : ทรงศรี สนธิทรัพย์
คำค้น : น้ำมันพืช
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 13, 51 (ก.ค.-ก.ย. 2532): 79-85. กราฟ. แผนภูมิ , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1267
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงศรี สนธิทรัพย์ . (2532). น้ำมันปาล์ม:คุณประโยชน์ในการบริโภคมุ่งสู่คุณค่าในอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ทรงศรี สนธิทรัพย์ . 2532. "น้ำมันปาล์ม:คุณประโยชน์ในการบริโภคมุ่งสู่คุณค่าในอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ทรงศรี สนธิทรัพย์ . "น้ำมันปาล์ม:คุณประโยชน์ในการบริโภคมุ่งสู่คุณค่าในอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532. Print.
ทรงศรี สนธิทรัพย์ . น้ำมันปาล์ม:คุณประโยชน์ในการบริโภคมุ่งสู่คุณค่าในอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2532.