ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เวลา...มาตรวัดความสำเร็จของธุรกิจสมัยใหม่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เวลา...มาตรวัดความสำเร็จของธุรกิจสมัยใหม่
นักวิจัย : สมชาย ศุภธาดา
คำค้น : การบริหารเวลา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 13,51 (ก.ค.-ก.ย. 2532) 38-41 , 0125-233X , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย ศุภธาดา . (2532). เวลา...มาตรวัดความสำเร็จของธุรกิจสมัยใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมชาย ศุภธาดา . 2532. "เวลา...มาตรวัดความสำเร็จของธุรกิจสมัยใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมชาย ศุภธาดา . "เวลา...มาตรวัดความสำเร็จของธุรกิจสมัยใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532. Print.
สมชาย ศุภธาดา . เวลา...มาตรวัดความสำเร็จของธุรกิจสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2532.