ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความมั่นคงในอาชีพบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความมั่นคงในอาชีพบริหารงานบุคคล
นักวิจัย : เสนาะ ติเยาว์
คำค้น : การบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 13, 50 (เม.ย.-มิ.ย. 2532) 27-34 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1254
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสนาะ ติเยาว์ . (2532). ความมั่นคงในอาชีพบริหารงานบุคคล.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เสนาะ ติเยาว์ . 2532. "ความมั่นคงในอาชีพบริหารงานบุคคล".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เสนาะ ติเยาว์ . "ความมั่นคงในอาชีพบริหารงานบุคคล."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532. Print.
เสนาะ ติเยาว์ . ความมั่นคงในอาชีพบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2532.