ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
นักวิจัย : ทรงศรี สนธิทรัพย์
คำค้น : เพชรพลอย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 13, 50 (เม.ย.-มิ.ย. 2532) 16-23 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงศรี สนธิทรัพย์ . (2532). อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ทรงศรี สนธิทรัพย์ . 2532. "อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ทรงศรี สนธิทรัพย์ . "อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532. Print.
ทรงศรี สนธิทรัพย์ . อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2532.